سمینار لرزه خیزی تهران در سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان

به همت انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، سومین سمینار نمایشگاه صنعت ساختمان با عنوان؛ لرزه خیزی تهران، با حضور دکتر محمد حسینی، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 12:15 تا 13:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد.

سمینار-لرزه-خیزی-تهران-در-سیزدهمین-نمایشگاه-صنعت-ساختمان
به همت انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، سومین سمینار نمایشگاه صنعت ساختمان با عنوان؛ لرزه خیزی تهران، با حضور دکتر محمد حسینی، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 12:15 تا 13:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، دکتر محمود حسینی، دبیر انجمن مهندسان راه و ساختمان در این سمینار گفت: زلزله تهران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که تهران پایتخت کشور بوده و از نظر سیاسی، اقتصادی و صنعتی قطب اصلی کشور به شمار می رود. وی افزود: خسارت اصلی که زلزله به همراه خواهد داشت، مربوط به ساختمان هاست که این امر هم باعث ایراد خسارت جانی به شهروندان می گردد. لذا ضروری است به بحث مقاوم سازی ساختمان ها به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر توجه شود، اما متاسفانه علی رغم اینکه انجمن های مختلفی مانند انجمن بتن، سازمان نظام مهندسی، سازمان استاندارد و غیره در این زمینه فعالیت می کنند، بازهم برای مقاوم بودن ساختمان های در برابر زلزله، راهکار خاصی نداریم.
انتهای خبر/پ
×