سمینار طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده

سمینار آموزشی تحت عنوان؛ طراحی و ساخت از گذشته تا آینده با سرفصل طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده، با حضور مهندس کوپایی ، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 10 تا 11:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار می شود. شایان ذکر است؛ برگزار کننده این سمینار مرکز معماری ایران می باشد.

سمینار-طراحی-و-ساخت-دیجیتال-طرح-و-ساخت-از-گذشته-تا-آینده
سمینار آموزشی تحت عنوان؛ طراحی و ساخت از گذشته تا آینده با سرفصل طراحی و ساخت دیجیتال، طرح و ساخت از گذشته تا آینده، با حضور مهندس کوپایی ، روز جمعه 14/4/92 از ساعت 10 تا 11:15 در سالن کنفرانس شماره یک برگزار می شود. شایان ذکر است؛ برگزار کننده این سمینار مرکز معماری ایران می باشد. مهندس افشین کوپایی در این خصوص گفت: این سمینار به منظور معرفی و بررسی موضوع طراحی و ساخت در عصر جدید و امکاناتی که این سیستم ها در توسعه معماری آینده به ما می دهند، برگزار می شود و گذری دارد به مراحل تکامل معماری از دوران پسامدرن تا امروز که در این راستا برخی پروژه ها و روش های ساخت که در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی جهان اجرا شده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.
انتهای خبر/پ
×