آمار تخلف بنگاه های املاک غیرواقعی است

آمارهای ارائه شده توسط معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نشان می دهد که در 6 ماهه اول 93سال، مشاوران املاک حدود 2هزار و 46 پرونده تخلف داشته اند و ارزش این تعداد پرونده حدود 1.2 میلیارد تومان است

آمار-تخلف-بنگاه-های-املاک-غیرواقعی-است
گروه بازار مسکن : مشاوران املاک از اصنافی هستند که همواره مورد انتقاد واقع می شوند. اگرچه بیشتر مردم از فعالیت مشاوران املاک رضایت نسبی دارند اما معتقدند؛ تخلفات فراوانی از جمله گرانفروشی، عدم نصب تعرفه های مصوب در دفتر، عدم صدور فاکتور و نداشتن پروانه کسب نیز در این صنف صورت می گیرد. آمارهای ارائه شده توسط معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان نشان می دهد که در 6 ماهه اول 93سال، مشاوران املاک حدود 2هزار و 46 پرونده تخلف داشته اند و ارزش این تعداد پرونده حدود 1.2 میلیارد تومان است.بر این اساس در شش ماهه اول امسال تعداد بازرسی از ﺑﻨﮕﺎه های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک ﻛﻞ ﻛﺸﻮر با 51 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 32 هزار و 746 ﻣﻮرد بوده که 2 هزار و 46 ﻓﻘﺮه ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ ﺟﻤﻌﺎً به ارزش 12454270873 رﻳال ﺗﺸﻜﻴﻞ شد. ﺳﺎل گذشته 63 هزار و 726 ﻣﻮرد ﺑﺎزرسی از ﺑﻨﮕاه های ﻣﻌﺎﻣﻼت ملکی و ﻣﺸﺎوران اﻣﻼک در ﻛﻞ ﻛﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ به ﺗﻨﻈﻴﻢ 4402 فقره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ جمعاً به ارزش 16376123428 ریال گردید. در نیمه نخست امسال 2363 فقره یعنی معادل 6 درصد کل بازرسی های صورت گرفته، پرونده تخلف تشکیل شده که از این تعداد 432 فقره پرونده برای گرانفروشی، 925 فقره برای عدم درج تعرفه در محل، 848 پرونده برای عدم صدور فاکتور، 93 پرونده تخلف مربوط به نداشتن پروانه کسب و 74 پرونده مربوط به سایر تخلفات جمعاً به تعداد 2363 فقره تخلف است. بر اساس آمارهای فوق این تخلفات در سال 92 حدود 1میلیارد و 600 میلیون تومان و در 6 ماهه نخست سال 93 حدود 1میلیارد و 200میلیون تومان بوده است . البته باید متذکر شد که میزان نظارت سال 93 نسبت به سال 92 با کاهش 2 برابری روبه رو بوده است. بررسی های به عمل آمده از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺨﻠﻔﺎت کشف شده ﻃـﻲ شش ماهه اول سال جاری و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ سال گذشته حاکی از آن است که اﻓﺰاﻳﺶ تخلف یابی ﺑﺎزرﺳﺎن در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم درج ﻗﻴمت 7درصد،عدم ﺻﺪور فاکتور 5 درصد، ﮔﺮاﻧﻔﺮوشی 4درﺻﺪ و ﺳﺎﻳﺮ تخلفات یک درصد افزایش یافته است. تخلف فعالیت بدون مجوز در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کاهش داشته است.این موضوع را با حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در میان گذاشتیم و وی نیز به دفاع از صنف متبوعش پرداخت: آمارهای سازمان حمایت غیرواقعی است عقبایی با بیان این مطلب که آمارهای ارائه شده توسط معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان غیرواقعی است، به پیام ساختمان گفت: این معاونت در ارائه آمارها بسیار عجولانه برخورد کرده و مسئولان این سازمان هیچ اشرافی به موضوع ندارند. باید مشخص شود که تخلف به چه چیزی گفته می شود؟ آیا این سازمان برای تعیین تخلف معیارهای دقیق و اصولی بیان کرده است ؟. عقبایی با اشاره به اینکه متأسفانه علیرغم حضور بنده در معاونت بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان هیچ توضیح قانع کننده ای برای ارائه این آمارها بیان نکردند، گفت: عدم اعتماد و اطمینان مردم به صنف مشاوران املاک موقعیت و کیفیت فعالیت آنها را زیر سؤال می برد .البته بخش بزرگی از آمارهای ارائه شده مربوط به عدم صدور فاکتور و عدم نصب تعرفه در دفاتر مشاور املاک است. درج حق الزحمه در برگه ثبت شده بهترین فاکتور است رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: در مورد عدم صدور فاکتور باید بگویم؛ در تمام قراردادهای مشاوران املاک نرخ حق الزحمه قیدشده و بر این اساس سازمان امور اقتصادی و دارایی هیچ هزینه ای مبنی بر حق الزحمه از مشاوران املاک نمی گیرد . درج حق الزحمه در برگه ثبت شده در سایت محکم ترین فاکتور محسوب می شود بنابراین آماری که در مورد عدم صدور فاکتور ارائه شده است کاملاً نادرست و غیرمنطقی است اما در مورد عدم نصب تعرفه در محل باید گفت؛مگر تمام مغازه های سطح شهر تعرفه های مصوب اتحادیه را روی دیوار نصب می کنند. اگر این موضوع برای مشاوران املاک تخلف محسوب می شود چرا برای مشاغل دیگر تخلف محسوب نمی شود؟. اعتبار یک مشاور املاک به پروانه کسب آن است مسئول کمیسیون تخصصی مشاوران املاک کشور ادامه داد: تنها صنفی که پروانه کسب خود را جلوی چشم مردم قرار می دهد، صنف مشاوران املاک است، چون اعتبار یک مشاور املاک به پروانه کسب آن است . ما حدود 130هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سطح کشور داریم که همه آنها پروانه کسب خود را در معرض دید عموم قرار می دهند. وی ادامه داد: البته بنده نمی گویم که صنف مشاوران املاک تخلف نمی کنند اما باید توجه داشت در یک صنف به این گستردگی آیا نداشتن پروانه کسب آن هم کمتر از 100فقره باید به این شکل بزرگ نمایی شود . حسام عقبایی تأکید کرد: البته ما در برابر تخلف های مشاوران املاک کوتاه نمی آییم اما آیا ارائه این آمارهای واهی نوعی تخلف محسوب نمی شود. خدمات مشاوران املاک تنوع زیادی ندارد و شامل خریدوفروش و اجاره است که تعرفه آنها کاملاً مشخص است . مردم تخلفات مشاوران را گزارش کنند عقبایی با تأکید بر اینکه نباید تخلفات مشاوران املاک را نادیده بگیریم اما هرگز جرم قتل با عبور از چراغ قرمز برابر نیست ،گفت: متأسفانه با این آمارها تخلفات کوچک مشاوران املاک بسیار بزرگ جلوه داده شده است. وی ادامه داد: چندین سازمان و نهاد ازجمله اتاق اصناف شهرستان ها ،تعزیرات حکومتی، بازرسی ،بازرسین خود کمیسیون تخصصی املاک و ... بر این صنف نظارت دارند و این کمال بی انصافی است که با ارائه تخلفاتی که با یک اخطار از تکرار آن جلوگیری می شود ،خدمات یک صنف زحمتکش را زیر سؤال برد . عقبایی ادامه داد: هر تخلفی پیگیری خاص خود را دارد؛ مثلاً برای مطالبه بیشتر حق الزحمه مشاوران املاک از طرفین معامله، آنها می توانند شکایت خود را به کمیسیون رسیدگی به شکایات و رسیدگی به تخلفات اتحادیه اعلام کنند و مطمئن باشند که با متخلفان برخورد قاطع و جدی خواهد شد و حتی ممکن است واحد صنفی متخلف با اعمال قانون پلمپ شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران خاطرنشان کرد: مردم می توانند هرگونه تخلفات مشاوران املاک را با شماره تلفن 7334 اعلام کنند و اطمینان داشته باشند به خواسته آنان رسیدگی خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×