بازدید رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه صنعت ساختمان

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، صبح امروز از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بازدید کرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مهندس سیدمهدی هاشمی در این بازدید از چند سالن نمایشگاه دیدن کرد و در گفتگو با غرفه داران از روند کارهای آنها سوال کرد و از نزدیک در جریان امور نمایشگاه و دستاوردها و محصولات جدید تولیدکنندگان و شرکت کنندگان در نمایشگاه قرار گرفت.

بازدید-رئیس-کمیسیون-عمران-مجلس-شورای-اسلامی-از-نمایشگاه-صنعت-ساختمان
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، صبح امروز از سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بازدید کرد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مهندس سیدمهدی هاشمی در این بازدید از چند سالن نمایشگاه دیدن کرد و در گفتگو با غرفه داران از روند کارهای آنها سوال کرد و از نزدیک در جریان امور نمایشگاه و دستاوردها و محصولات جدید تولیدکنندگان و شرکت کنندگان در نمایشگاه قرار گرفت. غرفه داران نیز در حین بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و رئیس کمیسیون عمران، مسائل و مشکلات خود را به ایشان مطرح و انتظارات بخش تولید و صنعت ساختمان از مسئولان و قانون گذاران صنعت ساختمان را یادآور شدند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور همچنین از ستاد خبری نشریه پیام ساختمان بازدید نموده و با مدیرعامل و مدیرمسئول نشریه دیدار کرد.
انتهای خبر/پ
×