معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

صنعتی سازی کمتر از5 درصد

زمین های بسیاری را به محل نخاله های ساختمانی تبدیل کرده ایم در حالی که در کشور های توسعه یافته بیش از 70 درصد این نخاله ها بازیافت می شوند.

صنعتی-سازی-کمتر-از5-درصد
گروه ساخت و ساز: نشست خبری محمد شکرچی زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد و موضوعات مختلفی از جمله پژوهشکده حمل و نقل، عمر اندک ساختمان ها در کشور ، صنعتی سازی مسکن و همچنین بازیافت نخاله ها در این نشست مطرح شد. به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، شکرچی زاده با بیان اینکه بسیاری از ساختمان های ما عمری در حدود 30 سال دارند، گفت: اضافه تراکم ها باعث شده تا مردم دست به تخریب ساختمان بزنند. علاوه بر کیفیت پایین مصالح ساختمانی و اجرای نادرست طرز نگهداری ساختمان ها هم مزید بر علت شده تا ساختمان ها از عمر لازم برخوردار نباشند. لازم است تمام نهاد های ذی ربط وظیفه خود را به درستی انجام دهند و همصدا شوند. مرکز تنها می تواند در حوزه وظایف و اختیارات خودش فعالیت کند البته وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهی است تا از تخریب ساختمان ها قبل از به پایان رسیدن عمر مفید آنها جلوگیری کند. وی با بیان اینکه هنوز آمار صنعتی سازی در کل کشور کمتر از 5 درصد است، گفت: سیاست ما در راستای تشویق به انبوه سازی است تا این عدد را به 10 درصد برسانیم. وی همچنین از پروژه مستند سازی مسکن مهر خبر داد و خاطر نشان کرد: بحث های فنی و اجتماعی در این پروژه مد نظر است معاون وزیر راه و شهرسازی در مورد پژوهشکده مالی و اقتصادی حوزه حمل و نقل و مسکن گفت: در نظر داریم موضوعات حمل ونقل و ساختمان را تنها از منظر فنی مورد بررسی قرار ندهیم بلکه حوزه های اجتماعی و اقتصادی را هم برسی کنیم. تامین مالی پروژه ها در حوزه حمل و نقل و مسکن و همچنین تشکیل صندوق های پس انداز مورد بررسی قرار می گیرد. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد: مطالعاتی در مرکز درباره طرح مسکن اجتماعی در حال انجام است و تعاریف مشخص برای این طرح در نظر گرفته شده است. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان این که در حوزه ساخت و ساز با انبوه نخاله های ساختمانی روبه رو هستیم، تصریح کرد: زمین های بسیاری را به محل نخاله های ساختمانی تبدیل کرده ایم در حالی که در کشور های توسعه یافته بیش از 70 درصد این نخاله ها بازیافت می شوند. متن کامل این گزارش در نشریه شماره 196 پیام ساختمان به چاپ می رسد.
انتهای خبر/پ
×