رئیس سابق سازمان نظام کاردانی کشور:

سنگر کاردانی را خالی می کنند

رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس از تلاش کاردان ها برای اخذ مدرک کارشناسی و ورود به سازمان های نظام مهندسی انتقاد کرد و ادامه این روند را برای صنعت ساختمان کشور فاجعه بار دانست.

سنگر-کاردانی-را-خالی-می-کنند
گروه گزارش: رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس از تلاش کاردان ها برای اخذ مدرک کارشناسی و ورود به سازمان های نظام مهندسی انتقاد کرد و ادامه این روند را برای صنعت ساختمان کشور فاجعه بار دانست. سید محمدحسین ساختمانی در گفتگو با پیام ساختمان، در خصوص دغدغه فعلی سازمان نظام کاردانی گفت: کاردان ها با این وضعیت دانشگاه های پولی، به راحتی از موقعیت کاردانی فرار و به مدرک مهندسی گرایش پیدا می کنند؛ یعنی جذب سازمان های نظام مهندسی می شوند و سنگر کاردانی را خالی می کنند.وی افزود: در حال حاضر تعداد کاردان ها به مهندسان در کل کشور، شاید یک به هفت یا هشت باشد و این واقعاً فاجعه است.رئیس سابق سازمان نظام کاردانی با انتقاد از عملکرد وزارت راه شهرسازی در خصوص رسیدگی به امور کاردان ها، گفت: بعدازاین همه سال، وزارتخانه تعریف مشخصی از حوزه مسئولیت کاردان ها به دست نداده و الزامات به کارگیری شان را هم مشخص نکرده است. ساختمانی این امر را موجب گریز کاردان ها از موقعیت کاردانی دانست و افزود: الآن کاردان های ما حتی با 60 سال سن، به دنبال مدرک مهندسی هستند؛ درصورتی که در تمام دنیا تکنسین ها کارهای اجرایی عمران و آبادی را بر عهده دارند.وی افزود: متأسفانه سطح علمی کاردان ها هم با وجود کیفیت نازل سطح آموزشی در دانشگاه ها، افت کرده و انتظارات روز را برآورده نمی کند.رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس با بیان اینکه نیاز به تکنسین در کارگاه ها، اعم از کارگاه های بزرگ یا کوچک به شدت احساس می شود و صنعت ساختمان از این بابت با مشکل مواجه است، گفت: سازمان های نظام کاردانی به لحاظ ساختاری قوی تر شده اند ولی به لحاظ آمار جمعیتی روزبه روز و به شدت در حال کوچک شدن هستند که این مشکل بزرگی برای صنعت ساختمان است. ساختمانی با تأکید بر اینکه دولتمردان باید فکری اساسی برای این موضوع بکنند، افزود: دانش آموزان و پشت کنکوری ها هم باید از اول انتخاب کنند که می خواهند مهندس باشند یا تکنسین؛ اینکه اول کاردان بشوند و بعد از چند سال به دنبال مدرک مهندسی باشند مشکل زاست.وی با بیان اینکه تکنسین یک مهندس نصفه نیمه نیست، گفت: تکنسین برای خودش شخصیت مستقلی است که دانش و مهارت ویژه ای دارد.ساختمانی افزود: کاردان و تکنسین ساختمان مثل یک سیب کال نیست که بگذاریم زمان بگذرد و بعد از مدتی یک سیب رسیده و کامل شود، بلکه فی نفسه کامل و در صنعت ساختمـان کشــور موردنیاز است.
انتهای خبر/پ
×