رئیس سابق سازمان نظام کاردانی:

کاردان های 60 ساله به دنبال مدرک مهندسی

گروه گزارش: رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس از تلاش کاردان ها برای اخذ مدرک کارشناسی و ورود به سازمان های نظام مهندسی انتقاد کرد .

کاردان-های-60-ساله-به-دنبال-مدرک-مهندسی
گروه گزارش: رئیس سازمان نظام کاردانی استان فارس از تلاش کاردان ها برای اخذ مدرک کارشناسی و ورود به سازمان های نظام مهندسی انتقاد کرد و ادامه این روند را برای صنعت ساختمان کشور فاجعه بار دانست. سید محمد حسین ساختمانی در گفتگو با پیام ساختمان، در خصوص دغدغه فعلی سازمان نظام کاردانی گفت: کاردان ها با این وضعیت دانشگاه های پولی، به راحتی از موقعیت کاردانی فرار و به مدرک مهندسی گرایش پیدا می کنند؛ یعنی جذب سازمان های نظام مهندسی می شوند و سنگر کاردانی را خالی می کنند. وی افزود: در حال حاضر تعداد کاردان ها به مهندسان در کل کشور، شاید یک به هفت یا هشت باشد و این واقعا فاجعه است. رئیس سابق سازمان نظام کاردانی با انتقاد از عملکرد وزارت راه شهرسازی در خصوص رسیدگی به امور کاردان ها، گفت: بعد از این همه سال، وزارتخانه تعریف مشخصی از حوزه مسئولیت کاردان ها به دست نداده و الزامات به کارگیری شان را هم مشخص نکرده است. ساختمانی این امر را موجب گریز کاردان ها از موقعیت کاردانی دانست و افزود: الان کاردان های ما حتی با 60 سال سن، به دنبال مدرک مهندسی هستند؛ در صورتی که در تمام دنیا تکنسین ها کارهای اجرایی عمران و آبادی را بر عهده دارند. وی افزود: متاسفانه سطح علمی کاردان ها هم با وجود کیفیت نازل سطح آموزشی در دانشگاه ها، افت کرده و انتظارات روز را بر آورده نمی کند.مشروح گفتگوی رئیس سابق سازمان نظام کاردانی با پیام ساختمان را در شماره آتی این نشریه بخوانید.
انتهای خبر/پ
×