محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس

دولت ،شهرداری و شورای شهر نتوانستند

محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با بیان این مطلب که تمام طرح های مسکنی کنونی تنها ُمسکن هستند، به پیام ساختمان گفت: زمانی که مسکن می توانست به عنوان شتاب دهنده نرخ رشد اقتصاد ملی و بهبوددهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد، دچار رکود گردیده و مقصر این رکود کسی نیست جز دولت ،شهرداری و شورای شهر که نتوانستند راه حل منطقی و تأثیرگذار برای حذف 15 تا 20درصدی قیمت مسکن که شامل قیمت زمین می شود، پیدا کنند .

دولت-شهرداری-و-شورای-شهر-نتوانستند
محمد خوش چهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس با بیان این مطلب که تمام طرح های مسکنی کنونی تنها ُمسکن هستند، به پیام ساختمان گفت: زمانی که مسکن می توانست به عنوان شتاب دهنده نرخ رشد اقتصاد ملی و بهبوددهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد، دچار رکود گردیده و مقصر این رکود کسی نیست جز دولت ،شهرداری و شورای شهر که نتوانستند راه حل منطقی و تأثیرگذار برای حذف 15 تا 20درصدی قیمت مسکن که شامل قیمت زمین می شود، پیدا کنند . وی در پاسخ به این سؤال که آیا تحویل 800 هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال می تواند رکود حاکم بر بازار مسکن را پایان دهد، گفت: التهابات مسکن با ارائه مسکن مهر شاید کاهش یابد اما نسخه دائمی نیست. مسئولین باید سالیانه 5/1 میلیون واحد تولید کنند تا در 5 سال از بحران کمبود مسکن عبور کند درحالی که آمار صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری بسیار نگران کننده است.یعنی رقم 300هزار واحد پروانه در سال حتی یک سوم 5/1 میلیون واحد مسکونی نیست. خوش چهره با انتقاد از راهکارهای ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: سازندگان برای تولید محیطی امن می خواهند اما تاکنون دولت برای حضور آن ها نتوانسته کاری انجام دهد.
انتهای خبر/پ
×