دکتر صباح زنگنه، کارشناس عرصه دیپلماسی

سازندگان می توانند وارد عرصه ساخت مسکن شوند

بدون تردید حتی اگر توافقی صورت نگیرد اوضاع اقتصادی بدتر از این نخواهد شد و قیمت مسکن روند کاهشی خواهد داشت اما بازار شاهد افزایش عرضه و تقاضا نخواهد بود.

سازندگان-می-توانند-وارد-عرصه-ساخت-مسکن-شوند
دکتر صباح زنگنه، کارشناس عرصه دیپلماسی در پاسخ به این سؤال که اگر مذاکرات به سمت تفاهم نرود وضعیت اقتصادی نا بسامان گردیده و شاهد گرانی در بازارهای موازی به خصوص مسکن خواهیم بود، به پیام ساختمان گفت: بدون تردید حتی اگر توافقی صورت نگیرد اوضاع اقتصادی بدتر از این نخواهد شد و قیمت مسکن روند کاهشی خواهد داشت اما بازار شاهد افزایش عرضه و تقاضا نخواهد بود. وی بلاتکلیفی مردم را در مسائل اقتصادی جدی دانست و گفت: اگر مذاکرات هسته ای به توافق بینجامد ، بر ابعاد مختلف اقتصاد کشور تأثیرگذار است و می تواند مشوقی باشد که سرمایه گذاری برای تولید و تجارت را رونق دهد. به بیان دیگر تفاهم می تواند آینده ای روشن برای کشور رقم بزند، درنتیجه سازندگان بهتر می توانند وارد عرصه ساخت مسکن شوند و اشخاصی که به مسکن نیاز دارند بهتر خواهند توانست تصمیم بگیرند. مهم تر اینکه تردید را در بازار کاهش می دهد.
انتهای خبر/پ
×