قیمت نبشی در 12 شهریور 93

در حال حاضر قیمت نبشی در کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواع نبشی در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

قیمت-نبشی-در-12-شهریور-93
در حال حاضر قیمتنبشیدر کف بازار تهران نوسان آنچنانی ندارد .و قیمت تمام کارخانه ها تقریبا نزدیک به هم اعلام می شود جداول زیر قیمت انواعنبشی در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر استنبشی 3 فابریک محصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 3ایرانی3692,180 نبشی 4 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 4ایرانی46151,990 نبشی 5 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 5ایرانی56221,990 نبشی 6 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 6ایرانی66321,970 نبشی 8 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 8ایرانی86581,960 نبشی 10 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 10ایرانی106901,950 نبشی 12 فابریکمحصولکارخانهضخامتطول / متروزن / کیلوگرمقیمت به توماننبشی 12ایرانی1261301,950
انتهای خبر/پ
×