قیمت ورق سیاه در 12 شهریور 93

ورق های سیاه نیز هما نند دیگر گروه های فلزات ساختمانی از ابتدای سال 93 افزایش چندانی نداشته است . جداول زیر قیمت انواع ورق سیاه در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است

قیمت-ورق-سیاه-در-12-شهریور-93
ورق های سیاه نیز هما نند دیگر گروه های فلزات ساختمانی از ابتدای سال 93 افزایش چندانی نداشته است . جداول زیر قیمت انواع ورق سیاه در کف بازار تهران است لازم به ذکر ااست این قیمت ها تا ظهر شنبه 14 شهریور 93 معتبر است ورق 2 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 32 1×2 روس ورق 2 میل روس 2,120 ورق 3 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 220 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 3 میل فولاد مبارکه 2,015 ورق 4 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 290 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 4 میل فولاد مبارکه 2,070 ورق 5 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 360 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 5 میل فولاد مبارکه 2,090 ورق 6 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 435 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 6 میل فولاد مبارکه 2,025 ورق 8 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 580 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 8 میل فولاد مبارکه 2,015 ورق 10 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 720 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 10 میل فولاد مبارکه 1,980 ورق 12 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 865 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 12 میل فولاد مبارکه 2,100 ورق 15 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 1080 6×1/5 فولاد مبارکه ورق 15 میل فولاد مبارکه 2,025 ورق 20 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 1915 6×2 اکسین ورق 20 میل اکسین 1,930 1445 6×1/5 کاویان ورق 20 میل کاویان 1,920 ورق 25 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 2390 6×2 اکسین ورق 25 میل اکسین 1,930 1805 6×1/5 کاویان ورق 25 میل کاویان 1,930 ورق 30 میل سیاه وزن / کیلوگرم ابعاد کارخانه محصول قیمت به تومان 2870 6×2 اکسین ورق 30 میل اکسین 1,930
انتهای خبر/پ
×