menu

ثبت آگهی رایگان

یک سوم بسته اقتصادی دولت قابل اجراست

این اولین بسته ای است که دولت به صورت مکتوب تهیه کرده و به تمام کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کرده نظر خود را اعلام کنند.به نظر من یک سوم آن قابل اجراست.اگر دوسوم آن از نظر قانونی اصلاح شود بسته به درستی اجرا خواهد شد.

یک-سوم-بسته-اقتصادی-دولت-قابل-اجراست
دکتر بابک حاجیان استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان درباره بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود گفت:این اولین بسته ای است که دولت به صورت مکتوب تهیه کرده و به تمام کارشناسان اقتصادی نیز اعلام کرده نظر خود را اعلام کنند.به نظر من یک سوم آن قابل اجراست.اگر دوسوم آن از نظر قانونی اصلاح شود بسته به درستی اجرا خواهد شد. وی ادامه داد:بخش اصلی این بسته به بانک ها بر می گردد که نسخه سنگینی برای بانک های کشور دیده شده وسعی کرده بانک ها را از حالت شرکت داری خارج کند .باید دید این مورد چگونه می تواند توسط بانک مرکزی اجرایی شود. حاجیان درباره ارائه تسهیلات به بخش مسکن به صورت وام خرید یا وام ساخت گفت:تمام صاحبان خرد می گویند اگر ماشینی بخواهد حرکت کند باید چهار چرخش حرکت کند. اگر می خواهیم توسعه ای در بخش اقتصادمسکن داشته باشیم باید مجموعه ای از سیاست های مالی به کار گرفته شوند تا بخش تولید مسکن تقویت شود. این استاد دانشگاه تاکید کرد:باید از تمام ابزارهای مالی در بخش مسکن استفاده کرد از جمله فروش متری، سهام پروژه،بازار سهام و....بنابراین مجموعه آنها باید مورد توجه قرار بگیرد. وی درباره قیمت مسکن در آینده گفت:اگر بتوان گپ های قانونی را رفع کرد و بانک ها نیز بتوانند تسهیلات مورد نظر در بخش مسکن را اعطا کنند شک نکنید که بخش مسکن از رکود خارج خواهد شد. اگر جامعه احساس کند که روند رو به جلو است و توافقات هسته ای در پیش است، اقتصاد زود تر از حالت رکود خارج می شود .
انتهای خبر/پیام ساختمان
×