سیاست تحریک تقاضا تورم زاست

اعطای وام خرید مسکن و سیاست تحریک تقاضا اگر همراه با افزایش عرضه نباشد، تورم زاست.

سیاست-تحریک-تقاضا-تورم-زاست
دکتر حسن گلمرادی استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با پیام ساختمان گفت:اعطای وام خرید مسکن و سیاست تحریک تقاضا اگر همراه با افزایش عرضه نباشد، تورم زاست. وی افزود:پس از افزایش وام خرید جو روانی باعث می شود قیمت خانه بیشتر از مبلغ افزایش پیدا کرده برای وام افزایش پیدا کند . استاد دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد:همراه با اعطای وام خرید مسکن، باید وام ساخت و کم بهره به سازندگان نیز ارائه شود که این سیاست در فاصله شش ماه تا یک سال باعث کاهش تورم در بخش مسکن خواهد شد. گلمرادی سیاست ایجاد صندوق پس انداز را مناسب ارزیابی کرد و گفت: اگر بانک مرکزی پس اندازهای مردم را بگیرد و در یک صندوق قرار دهد و معادل کاهش تقاضا ، وام ارائه کند ، می تواند کاهش تورم در بخش مسکن را در پی داشته باشد.وی همچنین راهکار خروج از رکود در بخش مسکن را آرامش در بازار و ثبات کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت:هنگامی که ثبات ایجاد شود سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که این مسئله موجب رونق در اقتصاد خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×