مسکن نمی تواند بار اقتصاد را بر دوش بکشد

تعادل این است که تمام بخش های اقتصادی فعال شوند. بخش مسکن به تنهایی نمی تواند بار اقتصاد را بر دوش بکشد.

مسکن-نمی-تواند-بار-اقتصاد-را-بر-دوش-بکشد
یک کارشناس مسکن گفت: پس از دفاع مقدس که مردم به شهر های بزرگ هجوم آوردند، مسکن تبدیل به بستر سوداگری و جذب سرمایه ها شد به گونه ای که بسیاری از پول های صنایع دیگر وارد این بخش شد. به خاطر تورمی که در این بخش داریم، بخشی دیگر از جامعه به خاطر حفظ ارزش ملک می خرند و نگه می دارند . اگر اقتصاد روان بشود و بقیه بخش ها هم حرکت کنند، صنعت ساختمان کمتر با هجوم سرمایه داران مواجه می شود . احمدرضا سرحدی در پاسخ به این سؤال خبرنگار ما که آیا سرمایه ای بودن مسکن در کشور ما باعث رونق نمی شود، گفت: هنوز هم که با رکود و تورم مواجه هستیم باز هم مسکن بهترین بستر برای کسب درآمد است و حتی بانک ها هم این کار را می کنند و این یک بیماری است. تعادل این است که تمام بخش های اقتصادی فعال شوند و این بخش به تنهایی نمی تواند بار اقتصاد را بر دوش بکشد. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد شکوفا نشود و ارتباط منطقی با دنیا برقرار نشود و گردش اقتصادی صحیح به وجود نیاید، مصرفی کردن فرمایشی مسکن بی فایده است. بنابراین اگر اقتصاد راه بیفتد مشکلی ایجاد نمی کند. اما در وضعیت موجود سرمایه همانند آبی است که به طرف گودی حرکت می کند. سرحدی در پاسخ به این سؤال که اگر سرمایه ها به سمت تولید و صنعت بروند، با توجه به نیاز مبرم جامعه به تولید مسکن چه اتفاقی می افتد، پاسخ داد: در حال حاضر تعداد واحد های مسکونی که در کشور است از تعداد خانوار ها حتی بیشتر است و درعین حال منجر به تعادل بازار و خانه دار شدن مردم نشده است بنابراین ما مشکل تولید ساختمان نداریم.
انتهای خبر/پ
×