اگر به جا و با نظارت انجام نگیرد

وام مسکن همانند باروت عمل می کند

سخن از افزایش وام راحت ترین راه سرپوش گذاشتن به کم کاری های وزارت راه و شهرسازی است اما افزایش وام از یک سو و افزایش متقاضی در بازار بدون ضابطه از سوی دیگر می تواند قیمت مسکن را افزایش دهد و باعث شود حتی کسانی که اندکی توان خرید دارند توانشان تحلیل رود.

وام-مسکن-همانند-باروت-عمل-می-کند
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات بدون ایجاد توازن و تعادل در بازارهای موازی کار بیهوده ای است، به پیام ساختمان گفت: تا زمانی که نقدینگی های خرد جایگاه اصلی خود را در بازارهای ایران نیابد وضعیت اقتصادی ایران مناسب نخواهد بود. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: سخن از افزایش وام راحت ترین راه سرپوش گذاشتن به کم کاری های وزارت راه و شهرسازی است اما افزایش وام از یک سو و افزایش متقاضی در بازار بدون ضابطه از سوی دیگر می تواند قیمت مسکن را افزایش دهد و باعث شود حتی کسانی که اندکی توان خرید دارند توانشان تحلیل رود.وی با تأکید بر اینکه باید در قضیه افزایش وام دقت و کارشناسی فراوان شود،گفت:وام مسکن در برخی از موارد همانند باروت عمل می کند و اگر این وام به جا و با نظارت انجام نگیرد می تواند بازار را ملتهب کند.
انتهای خبر/پ
×