رضا باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس :

بانک ها دچار انحراف خواهند شد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:بانک ها باید در ارائه درصد سود صندوق ها و بازپس گیری اقساط از مردم به صورت شفاف عمل نموده و از سودهای پنهانی پرهیز کنند

بانک-ها-دچار-انحراف-خواهند-شد
رضا باقری بنابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت سکاندار تأمین مسکن است، به پیام ساختمان گفت: علیرغم اعلام طرح ها و پیشنهادهای فراوان ، دولت تاکنون در این زمینه موفق نبوده است. نماینده مردم بناب گفت: اگرچه ارائه وام توسط صندوق پس انداز می تواند توان خرید مردم را افزایش دهد اما بدون تردید بانک ها در این قضیه دچار انحراف خواهند شد و به مرورزمان منابع تأمین مالی این وام ها تغییر خواهد کرد.وی تأکید کرد: باید تأمین منابع بانک ها شفاف و مشخص باشد تا به بیراهه نرود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد:بانک ها باید در ارائه درصد سود صندوق ها و بازپس گیری اقساط از مردم به صورت شفاف عمل نموده و از سودهای پنهانی پرهیز کنند . وی با اشاره به اینکه باید بازپرداخت اقساط وام با توجه به درآمد وام گیرنده باشد ، گفت: متأسفانه توان مردم برای خرید مسکن به شدت در حال کاهش است. حال اگر منابع تأمین مالی برای ارائه وام مشخص ، سود صندوق شفاف و بازپرداخت وام منصفانه باشد یکی از کارهای باارزش و تأثیرگذار خواهد شد.
انتهای خبر/پ
×