اطلاعیه بانک مرکزی درباره افزایش وام مسکن

در چارچوب خروج غیرتورمی از رکود، هر طرح پیشنهادی باید به گونه ای باشد که اولا، دارای تعادل مالی بوده و باعث ایجاد تورم در کشور نگردد و ثانیا، باعث وارد آمدن لطمه جدی به منابع مالی در دسترس سایر بخش ها و تحدید سرمایه گذاری و رشد در آنها نشود.

اطلاعیه-بانک-مرکزی-درباره-افزایش-وام-مسکن
به گزارش بانک مرکزی طی روز های اخیر، برخی جراید مطالبی را درخصوص مباحث کارشناسی و اتخاذ تصمیم در جهت راه اندازی صندوق پس انداز مسکن برای خرید مسکن و افزایش وام مسکن به60 و 80 میلیون تومان در کمیسیون ستاد اقتصاد دولت منتشر کرده اند که بانک مرکزی به عنوان متولی بازار پول و اعتبار در کشور همواره از ابداعات مالی در راستای رشد و توسعه اقتصاد کشور و تامین نیازهای مالی هموطنان عزیز حمایت و استقبال کرده و این حمایت مشروط به برآورده شدن شرایط و الزامات مربوطه و بررسی های کارشناسی بوده است. بر اساس این گزارش در رابطه با طرح راه اندازی صندوق پس انداز مسکن خرید مسکن، بانک مرکزی با کلیات طرح موافق بوده است و براین اساس جلسات متعددی را با پیشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازی برگزار کرده است. یکی از مهم ترین دغدغه ها و نکات مورد نظر بانک مرکزی در این بررسی ها و جلسات، اطمینان از رعایت پایدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پیشنهادی و مراجعه نکردن آن به منابع پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تورم زا و بی ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است. بانک مرکزی اعلام کرد: در کنار این دغدغه مهم و با عنایت به بانک محور بودن اقتصاد ایران در امر تامین مالی، بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه های سیاست گذار اقتصاد کلان ایجاد تعادل و توازن در دسترسی بخش های مختلف اقتصاد به منابع مالی محدود کشور را مدنظر قرار داده و اهمیت این امر در سال جاری که خروج غیرتورمی از رکود در صدر برنامه های اقتصادی دولت قرار دارد، بیش از پیش است. بدیهی است در چارچوب خروج غیرتورمی از رکود، هر طرح پیشنهادی باید به گونه ای باشد که اولا، دارای تعادل مالی بوده و باعث ایجاد تورم در کشور نگردد و ثانیا، باعث وارد آمدن لطمه جدی به منابع مالی در دسترس سایر بخش ها و تحدید سرمایه گذاری و رشد در آنها نشود. بانک مرکزی علاوه بر موارد فوق، مواردی همچون تناسب توان بازپرداخت وام گیرندگان با اقساط پرداختی و آثار احتمالی طرح بر قیمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نیز مورد توجه قرار می دهد. بر این اساس به دلیل وجود برخی نگرانی ها درخصوص طرح پیشنهادی فوق الاشاره، بانک مرکزی از پیشنهاد دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگرانی های موجود در طرح پیشنهادی شده و این جلسات کماکان ادامه دارد. بدیهی است پس از انجام بررسی های دقیق کارشناسی و اطمینان از جوانب اجرایی طرح، موارد به نحو مقتضی به اطلاع هموطنان عزیز خواهد رسید. در این بین انتظار می رود تا زمان اتمام بررسی ها و اتخاذ تصمیمات نهایی از طرح موضوعات مقدماتی و اطلاع رسانی به صورت شتابزده جدا پرهیز شود.
انتهای خبر/پ
×