رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:

اختیار صرافی ها از دست بانک مرکزی خارج شده است

بانک مرکزی می توانست به آسانی جلوی طمع ورزی و فرصت طلبی صرافی ها را بگیرد اما عملاً این کار را انجام نداد.

اختیار-صرافی-ها-از-دست-بانک-مرکزی-خارج-شده-است
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به پیام ساختمان گفت: همه می دانیم مقصر اصلی نابسامانی بازار ارز صرافی ها هستند چون اختیار آنها از دست بانک مرکزی خارج شده و نمی توانند با صرافی ها برخورد کنند. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است نظارت دقیقی بر فعالیت صرافی ها داشته باشد،افزود:بانک مرکزی می توانست به آسانی جلوی طمع ورزی و فرصت طلبی صرافی ها را بگیرد اما عملاً این کار را انجام نداد. این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: با وجود اینکه بانک مرکزی به سهولت می تواند اسامی صرافی هایی که در سال 91 و نیمه اول سال 92 در زمینه توزیع نامناسب ارز و نابسامانی بازار ارز نقش داشتند را مشخص کند،اما علت عدم برخورد بانک مرکزی با این صرافی ها تاکنون مشخص نشده است. تاجگردون تصریح کرد: تمدید مهلت صرافی ها برای انطباق با قوانین بانک مرکزی قابل قبول نیست و به نوعی بانک ها در زمینه ساماندهی فعالیت صرافی ها عقب نشینی کرده اند. وی تأکید کرد: در نابسامانی ارزی سال های گذشته بانک ها نقش نداشتند و مشکل از سوی صرافی ها بود. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: عملکرد بانک مرکزی در دولت گذشته که ضعیف بود و به نظر می رسد این وضعیت در دولت کنونی نیز همچنان ادامه پیدا کند.
انتهای خبر/پ
×