بازدید امروز تا این لحظه 2857 بار

ایرادات شورای نگهبان به طرح کاداستر

طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

ایرادات-شورای-نگهبان-به-طرح-کاداستر
طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب جلسه مورخ سوم تیرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/04/11 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت . به گزارش خبرنگار ما این شورا نظر خود را در مورد طرح جامع حدنگار (کاداستر) کشور به شرح زیر اعلام کرد: 1 - عموم ماده 9، مبنی بر مکلف نمودن دستگاه ها نسبت به اینکه تمام خصوصیات املاک متعلق به خود را اعلام نمایند در مواردی که موضوع دارای جنبه امنیتی باشد، اشکال شرعی دارد. 2 - ماده 10، باید به قسمت اخیر اصل 147 قانون اساسی مقید گردد و الا مغایر اصل مذکور می باشد. همچنین اتلاق تجویز گرفتن عکس و نقشه در مواردی که خلاف مسائل امنیتی و نظامی باشد، اشکال دارد. 3 - در تبصره ماده 11، مقصود از «عدم مراجعه» روشن گردد تا اظهارنظر ممکن شود. علاوه بر این الغای حقوق مالکانه اشخاص به عللی که در ماده و تبصره آمده، خلاف موازین شرع شناخته شد. 4 -در ماده 15، ازآنجاکه ضابطه تعیین هزینه یا مقدار آن معین نشده است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد. 5 - نظر به اینکه مواد 3، 5، 6، ماده 7 و تبصره یک آن ، مواد 10، 11 و 16 موجب افزایش هزینه عمومی می گردند و طریق پیش بینی شده در ماده 17 علاوه بر اینکه جبران هزینه های مذکور را نمی نماید خود دارای بار مالی است فلذا مغایر اصل 75 قانون اساسی می باشند.
انتهای خبر/پ
×