باید دنبال توسعه پایدار باشیم

کارهای مشارکتی که در کشور ما وجود دارد، به اسم خصوصی ولی توسط دولت پایه ریزی می شود؛ اگر قرار است تعامل بین بخش خصوصی و بانک صورت بگیرد ورود دولت باعث می شود که چانه زنی تنها در چارچوبی باشد که دولت تعیین کرده است.

باید-دنبال-توسعه-پایدار-باشیم
عضو انجمن پیمانکاران استان تهران گفت: متأسفانه ما در مملکت به دنبال مسکن های مقطعی هستیم و هر بار پس از مدت زمان کوتاهی با مشکل مواجه شده ایم. اگر می خواهیم برنامه ای برای رونق ساخت وساز و تولید مسکن داشته باشیم، باید به دنبال راهکارهای توسعه پایدار باشیم. نصرالله یوسفی در گفتگو با پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: کشور ترکیه در همسایگی ما با تدابیر درست مسئولان در طول 8 سال نزدیک به 30 سال ساخت وساز کرد. در کشور ما هم علیرغم اینکه مقام معظم رهبری چشم انداز 1404 را برای کشور ترسیم فرمودند اما هرکدام از مسئولان راه خودشان را می روند. ما باید از کلی گرایی به جزئی گرایی برسیم و مشخص کنیم که هدف نهایی ما در بخش مسکن چیست؟ یوسفی با بیان اینکه نمی شود صرفاً با داشتن پول صنعت ساختمان را مدیریت کرد،گفت: دولتی بودن اقتصاد و صنعت ساختمان ما باعث شده که مدیریت تنها با وجود پول امکان پذیر باشد و چون الآن پول نیست باید کارها بخوابد درحالی که مدیریت فقط پول نیست. وی افزود: اعتقاددارم ما هم باید مانند مالزی و ترکیه «نظام مشارکت» را موردتوجه قرار دهیم. طرح مشارکتی به این صورت است که بخش خصوصی به دولت پیشنهاد بدهد که حاضرم فلان پروژه مانند راه، مونوریل، مترو و ... را در کشور تعریف و اجرا کنم سپس دولت موضوع را بررسی نموده و در صورت توافق نظارت جزئی در قرارداد داشته باشد. در این صورت دیگر پول متعلق به دولت نیست و پروژه ها منتظر وضعیت دولت نیستند. عضو انجمن پیمانکاران استان تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه کارهای مشارکتی که در کشور ما وجود دارد، به اسم خصوصی ولی توسط دولت پایه ریزی می شود؛ اگر قرار است تعامل بین بخش خصوصی و بانک صورت بگیرد ورود دولت باعث می شود که چانه زنی تنها در چارچوبی باشد که دولت تعیین کرده است.
انتهای خبر/پ
×