15 درصد ساخت و ساز صنعتی است

عضو انجمن تولید کنندگان وفناوران صنعتی ساختمان گفت: ضریب صنعتی سازی در کشور حدود 15 درصد است و می توان گفت 15 درصد ساخت و ساز ها هم به روش نیمه صنعتی انجام می شود.

15-درصد-ساخت-و-ساز-صنعتی-است
عضو انجمن تولید کنندگان وفناوران صنعتی ساختمان گفت: ضریب صنعتی سازی در کشور حدود 15 درصد است و می توان گفت 15 درصد ساخت و ساز ها هم به روش نیمه صنعتی انجام می شود. جعفر قرائتی ستوده در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان با بیان این مطلب، افزود: ما در موضوع تخصص کارگران ساختمانی با مشکلاتی مواجهیم و نیاز به آموزش صنعتی سازی توسط نهاد های ذی ربط احساس می شود. وی در رابطه با پتانسیل های صنعت ساختمان کشور گفت: صنعت ساختمان ما از نظر دانش فنی این قابلیت را دارد، ضمن اینکه کشور های همسایه ما از توانی بیش از صنعت ساختمان ما برخوردار نیستند؛ اما نکته حائز اهمیت در این میان این است که سازندگان ما در کشور های همسایه نباید از کیفیت ساختمان سازی خود برای کاهش قیمت ها بکاهند و دولت هم باید نهایت حمایت را از این موضوع داشته باشد.
انتهای خبر/پ
×