در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بررسی شد :

حبس و جریمه وارد کنندگان خسارت بر تالاب ها

:اگرچه حبس یا پرداخت جریمه نقدی جوابگوی خسارت عظیم بر منابع ملی نمی شود قرار شده است فرد خاطی ابتدا خسارت ها را جبران و بعد جریمه های خود را پرداخت نمایند.

حبس-و-جریمه-وارد-کنندگان-خسارت-بر-تالاب-ها
عباس پاپی زاده بالگان عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار پیام ساختمان در رابطه با جزئیات جلسه کمیسیون کشاورزی در 1/4/93 گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی امروز 26 ماده طرح نجات و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشور را مورد بررسی قرار دادند. نماینده مردم دزفول با ابرزا تاسف گفت: تالاب های کشور که شاید نمونه آن در جهان اندک باشد در وضعیت ناگواری قرار دارند و دولت باید هر چه سریعتر برای نجات این تالاب ها تدابیر محافظتی بیاندیشد. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: ماده 24 و چند ماده دیگر نیز به دلیل برخی مشکلات و جهت بررسی دوباره به کمیته تخصصی برگشت خورد. وی ادامه داد: اکنون هم منتظر برگشت مواد رد شده هستیم تا پس از تصویب در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد. وی ادامه داد : در ماده 24 طرح نجات و احیاء دریاچه ها و تالاب های کشورآمده کسانی که برخلاف مفاد ماده 4 این قانون اقدام به انجام فعالیت های توسعه ای جدید عمرانی، معدنی، صنعتی کشاورزی و اقتصادی مغایر پایداری تالاب نمایند علاوه بر پرداخت خسارت مندرج در این قانون به حبس سه تا شش ماه محکوم خواهند شد که اعضای کمیسیون کشاورزی خواستار تغییر این ماده بودند. وی گفت:اگرچه حبس یا پرداخت جریمه نقدی جوابگوی خسارت عظیم بر منابع ملی نمی شود قرار شده افراد خاطی ابتدا خسارت ها را جبران و بعد جریمه های خود را پرداخت نمایند.
انتهای خبر/پ
×