عضو کمیسیون اقتصادی :

می خواهند بازار مسکن را متشنج کنند

برای ایجاد ثبات در بازار مسکن باید یک برنامه بلند مدت طراحی و اجرایی شود و اجازه اظهار نظر از اشخاص ذی نفع گرفته شود.

می-خواهند-بازار-مسکن-را-متشنج-کنند
ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی در گفت وگو با خبرنگارپیام ساختمان درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن طی ماه های آینده و راهکارهای مقابله با آن، گفت: برای ایجاد ثبات در بازار مسکن باید یک برنامه بلند مدت طراحی و اجرایی شود و اجازه اظهار نظر را از اشخاص ذی نفع گرفته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن محکوم کردن اظهارنظر برخی اشخاص برای ایجاد التهاب در بازار مسکن گفت: هم اکنون افرادی بدون هیچ دلیل منطقی خبر از افزایش قیمت مسکن می دهند، در صورتی که طبق اعلام دولت، قیمت ها باید کاهش یابد، این شرایط بیانگر حضور دست هایی پشت پرده است. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین باید توجه داشت که افزایش قیمت مسکن به طور مستقیم بر کاهش جمعیت تاثیرگذار است، چرا که بسیاری از جوانان اکنون به دلیل ناتوانی در تهیه سرپناه به فکر ازدواج نیستند که در صورت حل این معضل، رشد جمعیت نیز سرعت خواهد گرفت. وی تصریح کرد: با این تفاسیر متاسفانه اکنون شاهد آن هستیم که برخی افراد فرصت طلب و ذی نفع برای حفظ منافع خود در تلاش برای متشنج کردن بازار مسکن هستند. عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، ادامه داد: اکنون بسیاری از این افراد، بدون هیچ دلیل منطقی خبر از افزایش قیمت مسکن می دهند، در صورتی که طبق اعلام دولت، مسکن به میزان نیاز وجود داشته و عقل حکم می کند که قیمت ها کاهش یابد، اما متاسفانه شاهد افزایش هستیم و این بیانگر حضور دست های پشت پرده است. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس نهم، افزود: اکنون افراد صاحب نفوذ به فکر سازماندهی بازار به نفع خود هستند و مجلس به طور حتم به این موضوع ورود خواهد کرد.
انتهای خبر/پ
×