با ریاست وزیر راه وشهرسازی؛

شورای هماهنگی مسکن هر دو هفته یکبار تشکیل می شود

وزیر راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی و وظایف و اختیارات این وزارتخانه در سامان بخشیدن به بازار مسکن و تأمین مسکن کم درآمدها، مقرر کرد شورای هماهنگی مسکن به ریاست وی، هر دو هفته یکبار به طور مستمر تشکیل شود.

شورای-هماهنگی-مسکن-هر-دو-هفته-یکبار-تشکیل-می-شود
وزیر راه و شهرسازی بر اساس تکالیف قانونی و وظایف و اختیارات این وزارتخانه در سامان بخشیدن به بازار مسکن و تأمین مسکن کم درآمدها، مقرر کرد شورای هماهنگی مسکن به ریاست وی، هر دو هفته یکبار به طور مستمر تشکیل شود. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی، نظر به جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و اهمیت سیاست گذاری و برنامه ریزی در این بخش با توجه به نقش آن در اقتصاد کلان و اقتصاد خرد، و از سویی دیگر تکالیف قانونی و وظایف و اختیارات وزارت راه و شهرسازی در سامان بخشیدن به بازار مسکن و تأمین مسکن کم درآمدها، مقرر شد "شورای هماهنگی مسکن" به ریاست وزیر راه و شهرسازی، هر دو هفته یکبار به طور مستمر تشکیل و تصمیم گیری درباره تدوین سیاست ها و برنامه ها پس از طرح و بررسی در این شورا مورد توافق و اجرایی شود. اعضای رسمی این شورا شامل مظاهریان معاون مسکن و ساختمان، حناچی معاون معماری و شهرسازی، پژمان معاون وزیر و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، نریمان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری، ایزدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت عمران و بهساز شهری، مهرآبادی قائم مقام و مجری ویژه در طرح مسکن مهر، تابش رئیس بنیاد مسکن عبده تبریزی مشاور وزیر، هاشمی مشاور وزیر، معیدفر مشاور وزیر، کاشان مشاور وزیر، بت شکن مدیرعامل بانک مسکن، بی نیاز رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و چگنی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن است. بنابر این گزارش معاونت مسکن و ساختمان به عنوان دبیرخانه شورا تعیین و همه هماهنگی ها درخصوص تشکیل جلسات و طرح موضوعات توسط این معاونت انجام می پذیرد. وزیر راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: امیدوارم که با شکل گیری این شورا و تداوم فعالیت آن، سیاست گذاری و برنامه ریزی های انجام یافته در بخش مسکن از انسجام لازم برخوردار و هماهنگ با سیاست های اقتصادی کشور، گام های مؤثری در این راستا برداشته شود.
انتهای خبر/پ
×