عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با پیام ساختمان:

ساختمان سازی با بانکداری منافات دارد

اگر بانک ها منابع را جمع آوری کنند و خودشان ساخت و ساز را بر عهده بگیرند، فلسفه وجودی شان زیر سوال می رود.

ساختمان-سازی-با-بانکداری-منافات-دارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تولید ملی با انتقاد از ورود مستقیم بانک ها به ساخت و ساز به پیام ساختمان گفت: مسئولیت بانک ها واسطه گری مالی است و باید منابع مالی را در بخش تولید کانالیزه کند. ورود مستقیم به ساخت و ساز هیچگاه جزء وظایف آنها تعریف نشده است. وی با بیان اینکه ساختمان سازی با بانکداری منافات دارد، افزود: اگر بانک ها منابع را جمع آوری کنند و خودشان ساخت و ساز را بر عهده بگیرند، فلسفه وجودی شان زیر سوال می رود. اگر می خواهند ساخت و ساز کنند باید کار بانکداری را رها کنند چون این دو با هم سازگاری ندارد. متاسفانه در حال حاضر بخش عظیمی از منابع بانک ها به سوی ساخت املاک تجاری پیش می رود و این کار حتی به عرضه مسکن هم کمک نمی کند. سخنگوی کمیسیون تولید ملی اضافه کرد: به دلیل اینکه بخش خصوصی توانایی مالی ساخت واحد های تولیدی بزرگ را ندارد و از طرفی برای گرفتن تسهیلات وثیقه کافی ندارد، بانک ها می توانند از منابع خودشان در قالب یک اهرم استفاده کنند و برای تامین بقیه پول مورد نیاز احداث خط تولید، در قالب شرکت های سهامی منابع مالی مردم را به کار بگیرند و بلافاصله سهام آن را واگذار کند. این کار نهایت ورود بانک ها به بخش صنعت است. وی در پایان گفت: در شرایط حاضر ضروری است که بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی ازورود بانک ها به ساخت و ساز جلوگیری کنند.
انتهای خبر/پ
×