رئیس انجمن پیمان کاران استان تهران عنوان کرد:

بانک ها به صنعت ساختمان خیانت می کنند

رئیس انجمن پیمان کاران استان تهران با بیان اینکه بانک ها به صنعت ساختمان خیانت می کنند، گفت: بانک ها با سرعت فزاینده ای در حال رشد هستند ، به گونه ای که بسیاری از مغازه ها که اتفاقاً در نقاط بکر منطقه هستند، توسط بانک ها خریداری شده و به بانک تبدیل شده اند. مگر ما واقعاً چند بانک احتیاج داریم؟

بانک-ها-به-صنعت-ساختمان-خیانت-می-کنند
رئیس انجمن پیمان کاران استان تهران با بیان اینکه بانک ها به صنعت ساختمان خیانت می کنند، گفت: بانک ها با سرعت فزاینده ای در حال رشد هستند ، به گونه ای که بسیاری از مغازه ها که اتفاقاً در نقاط بکر منطقه هستند، توسط بانک ها خریداری شده و به بانک تبدیل شده اند. مگر ما واقعاً چند بانک احتیاج داریم؟ حمیدرضا سیفی در گفتگو با پیام ساختمان با اشاره به این مطلب،افزود: زمانی که قرار است 27 درصد به مشتریان سود بدهند باید علاوه بر سود حاصل از ساخت، 27 درصد سود مشتری را هم تأمین کنند. درحالی که بانک باید خدمات به مردم می دهد نه اینکه بنگاه اقتصادی مستقل باشد. اگر قرار است بانک هر جوری که می خواهد عمل کند،به چه درد جامعه می خورد؟ سیفی با اشاره به اینکه جامعه پیمانکاری با عملکرد بانک ها نابود شده است، گفت: در بسیاری مواقع دولت پول پیمانکار را نمی دهد ضمن اینکه بهره ای که بانک ها از پیمانکاران می گیرند باعث ورشکستگی پیمانکاران شده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید خدمت رسانی بانک ها را مجدد تعریف و مورد بازنگری قرار دهد. اگر قرار است بانک ها ساخت وساز کنند و هیچ خدمتی به جامعه ارائه نکنند که خود پیمانکاران بانک تأسیس می کنند.
انتهای خبر/پ
×