محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس

لیزینگ مسکن معنی ندارد

لیزینگ مسکن با خوردو بسیار متفاوت است زیرا شرکت های تولید خودرو مشخص هستند اما آیا تولید کنندگان مسکن مشخص هستند

لیزینگ-مسکن-معنی-ندارد
محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این مطلب که لیزینگ مسکن معنی ندارد به پیام ساختمانگفت: لیزینگ مسکن با خوردو بسیار متفاوت است زیرا شرکت های تولید خودرو مشخص هستند اما آیا تولید کنندگان مسکن مشخص هستند ؟ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تولید کنندگان مسکن با هر عنوانی مانند لیزینگ می توانند باعث گرانی مسکن باشند گفت: لیزینگ ، شیوه ای است که د ر قالب آن شرکت های اعتباری با به کار اند اختن سرمایه خود د ر مسیر تامین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیاد ی از قیمت ملک را برای خرید ار تقبل کرد ه و د ر ازای آن، با احتساب سود مشخص ، اقساط میان مد ت و بلند مد ت از خرید ار د ریافت می کنند .وی در نهایت افزود: مطمئنا هر شرکتیلیزینگی به سود و منافع خود می اندیشدو برای رضای خداوند فعالیت نمی کند.
انتهای خبر/پ
×