بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس :

لیزینگ مسکنی قیمت ها را کاهش نمی دهد

تشکیل شرکت های لیزینگی می تواند در بخش مسکن کارآمد باشد.

لیزینگ-مسکنی-قیمت-ها-را-کاهش-نمی-دهد
بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با پیام ساختمان در مورد لیزینگ مسکن با بیان این مطلب که بنگاه های ساختمانی می تواند رونق را وارد ساخت و ساز و در نهایت مسکن کنند،گفت: تشکیل شرکت های لیزینگی می تواند در بخش مسکن کارآمد باشد. نماینده مردم میانه تصریح کرد: کار شرکت های لیزینگی مسکن همانند کار سابق بانک برای تامین مالی ساخت و ساز است و مطمئنا در کاهش قیمت مسکن تاثیری نخواهند گذاشت . وی تاکید کرد: اگر دولت می خواهد برای اقشار کم درآمد با این شرکت های لیزینگی مسکن تهیه کند موفق نخواهد بود اما اگر در نظر دارد ساخت و ساز را در کشور غنا بخشد می تواند به این شرکت ها امید داشته باشد . نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با بیان این که با اجرای لیزینگ مسکن کمکی به خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم درآمد صورت نمی گیرد، افزود: تا کنون مسئولیت تامین اعتبار برای ساخت و ساز مسکن و فراهم کردن زمینه صاحب خانه شدن مردم بانک ها و تسهیلات بانکی بوده که در صورت تشکیل شرکت های لیزینگی این وظیفه به این شرکت ها واگذار می شود بنابراین تغییری در قیمت ها بوجود نمی آید. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که مستحقان واقعی با این روش هرگز نخواهند توانست خانه تهیه کنند گفت: اگر در تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد نتوانیم کاری کنیم یعنی در حقیقت کاری انجام نشده است زیرا اقشار پردرآمد و متوسط جامعه در تامین مسکن مشکل عمده ای ندارند . وی در نهایت تاکید کرد: لیزینگ مسکن رونق بخش بازار مسکن و ساخت و ساز است و اگر هدف از این کار تامین خانه برای دهک های پایین جامعه است این امر موثر نخواهد بود.
انتهای خبر/پ
×