menu

ثبت آگهی رایگان

معرفی نامزدهای انتخاباتی هیئت مدیره هفتمین دوره انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران

تجمیع منافع اعضای انجمن مسیر برون رفت از تصدی گری دولت

تجمیع-منافع-اعضای-انجمن-مسیر-برون-رفت-از-تصدی-گری-دولت

ساسان پیر زیاد : راه گریز از این مسئله تجمیع منابع اعضا، تجهیز شدن به علوم روز دنیا، علوم اجتماعی در ساماندهی و ساختاردهی و تشکیل کارتل اقتصادی قوی است و با تمرکز قدرت می توان همان مدل را شبیه سازی کند. این روند باعث اعتمادسازی میان اعضا و در نگاه اجتماعی به انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران می شود

ساسان پیر زیاد هستم تحصیلکرده رشته عمران و دبیر سابق انجمن مهندسی شهرری و نائب رئیس انجمن مهندسی اسلامشهر و نزدیک به 10 سال عضو انجمن انبوه سازان هستم. سال ها فعالیت در حوزه صنعت ساختمان باعث شناسایی دغدغه ها و چالش های موجود در جامعه انبوه سازی شده است.

ماحصل این تجربه و بررسی طبقه بندی 4 حوزه اقتصادی – اجتماعی-اداری - رفاهی بوده که درواقع بخش اقتصادی بیشترین دغدغه اعضاست، همگی به دنبال شرایط اقتصادی با اخذ کار، ایجاد حلقه کار با مدیران بالادستی و توزیع عادلانه میان اعضا و ورود به پروژه هاست. در بعد اجتماعی تعامل بیشتر میان اعضا و شناخت بیشتر از ظرفیت ها و منابع همدیگر موجب می شود امکان تجمیع و دستیابی به تمرکز قدرتمند فراهم آید.

در کشور پروژه های بزرگ در اختیار نهادهای قدرتمند و دارای ساختار قرار می گیرد بنابر این با منابع فردی نمی توان در رقابت با این نهادها ظاهر شد بنابراین راه گریز از این مسئله تجمیع منابع اعضا، تجهیز شدن به علوم روز دنیا، علوم اجتماعی در ساماندهی و ساختاردهی و تشکیل کارتل اقتصادی قوی است و با تمرکز قدرت می توان همان مدل را شبیه سازی کند. این روند باعث اعتمادسازی میان اعضا و در نگاه اجتماعی به انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران می شود. بررسی بسیاری از فرآیندهای تکراری در ادوار انجمن می تواند سیر فراز و نشیب ها را به گونه ای به علت های ریشه ای آن مرتبط دانست. در بعد اداری باید به بروکراسی پیچیده و طاقت فرسای اداری اشاره کرد چراکه خود باعث هزینه های زیاد مادی و معنوی می شود. هرچند این قصور انجمن نیست اما دغدغه قابل توجه اعضا است و انجمن جهت تسهیل و چابک سازی کار اعضا می تواند با راهکارهایی همچون استخدام نیروی یا مذاکرات با نهادهای بالادستی اقدام مؤثری را به انجام برساند.

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 375

فهرست مطالب شماره 375

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×