menu

ثبت آگهی رایگان

معرفی برنامه نامزدهای هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره انبوه سازان مسکن تهران؛

تفکر جمعی در مسیر توسعه گری حیات انجمن ها است

تفکر-جمعی-در-مسیر-توسعه-گری-حیات-انجمن-ها-است

سعید علاالدینی نامزد این دوره از انتخابات هیات مدیره انبوه سازان تهران گفت: لازم است با تفکر و خرد جمعی برنامه ریزی هایی پایه ریزی شده با چشم انداز بلند مدت برای جایگاه توسعه دهندگی داشته باشیم امروز در دنیا شاهد هستیم. توسعه دهنده منابع مالی و تجهیزات، علم و دانش فنی خود را ترکیب می کند و با مدیریت فرآیند محصول خود را به دست مصرف کننده نهایی می¬رساند اما این پروسه در ایران متاسفانه معکوس است و از ظرفیت توسعه دهندگی انبوه سازان به عنوان پیمانکار استفاده می¬شود که محکوم به شکست است. چراکه هنوز در کشور شرکت ها را به عنوان یک سرمایه نمی شناسند. برای گریز از این بن بست دو راه حل وجود دارد، اول حضور و مطالبه گری انبوه سازان و ایجاد شرایط متناسب با جایگاه و ظرفیت واقعی انبوه سازان؛ دوم ظرفیت سازی بستر کار برای انبوه سازان و ایجاد پروژه ها از دل بدنه دولت با تشکیل کمیته فرصت های سرمایه گذاری به خلق و توسعه فرصت ها.

سعید علاءالدینی دارای مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد MBA باسابقه اجرایی به عنوان مؤسس شرکت آژند پی ساز (سهامی خاص) پایه یک انبوه سازان، عضو هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی متشکل از 8 انجمن من جمله انجمن انبوه سازان و بازرس اصلی انجمن انبوه سازان در دو دوره هستم.

انجمن صنفی انبوه سازان سه هدف اصلی را دنبال می¬کند: اول ارتقای اقتصادی که در ماده 1 اساسنامه این انجمن آمده است. دوم ارتباط با مراجع بالادستی جهت افزایش ضریب تأثیرگذاری قانونی و سوم تعامل سازنده با کلیه ذینفعان مانند دولت و انجمن¬های مرتبط.

بر اساس سه هدف بالا نباید فراموش کرد انجمن یک کالبد بدون روح است اعضا به انجمن هویت می دهند تا در مراجع بالادستی به درستی و به شکل تأثیرگذاری شناخته شوند. اعضای انجمن با حضور سازنده خود در کمیته های تخصصی تفکر جمعی را به خرد جمعی تبدیل کرده و همچون بازوهای هیئت مدیره انجمن هستند.

در تشکلی همچون انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران رسانه و اطلاع رسانی اطلاعات روز ساخت وساز مسکن و خروجی فعالیت و پیگیری های هیئت مدیره و اعضا در اولویت قرار دارد تا شفافیت در میان همه اعضا احساس شود. این امر نیازمند به کارگیری منابع انسانی متخصص در حوزه رسانه و اطلاع رسانی است. به عقیده بنده در مسیر ارتقای اقتصادی در انجمن با تکیه و حساب بازکردن فقط روی پروژه های دولتی همچنان که شاهدیم بلاتکلیف هستیم و اعضای انجمن متضرر خواهند شد. بنده باور دارم وقت آن رسیده است که به اتکای توان و تجربه و سرمایه های خود اعضای انجمن باید به سمت کارسازی و طراحی پروژه حرکت کنیم و فرصت های کسب و کار بیشتر برای اعضای انجمن فراهم نماییم.

تحلیل بنده از شرایط عضوگیری انجمن ها طی این 21 سال فعالیت انجمن نشان می دهد رونق پروژه های انجمن به طور قابل توجهی رغبت افراد به عضویت را بالابرده است و اغلب شرکت های جوان امیدوارانه تر حضور پر رنگی در انجمن داشته اند و شرکت های پیر کمتر رغبت نشان می¬دهد که یا ناشی از بی نیازی است و یا بی انگیزگی که این امر نیاز به بررسی و مطالعه دارد تا آسیب شناسی شود . تا دلیل اینکه در دوره ای از انجمن مشارکت حضور اعضای انجمن زیاد و در دوره ای افول می کند شناسایی شود و برای پیشگیری و افزایش مجدد اعضای انجمن و اعتماد از دست رفته برنامه ریزی بلند مدت پایه ریزی نماییم.

در همین انتخابات حدود 70 درصد بی انگیزگی به شرکت در مجمع را لمس کردم و علت این بی تفاوتی را عدم فعال بودن کمیسیون روابط عمومی و تأثیر آن بر انزوا و تعاملات اعضا با انجمن می دانم. بنده معتقدم کمیسیون روابط عمومی با پیشبرد رسالت توسعه ارتباطات و اطلاع رسانی می تواند آفریننده انگیزه میان اعضا و بهره برداری از پتانسیل جمعی شرکت های عضو انجمن باشد.به همین خاطر یکی از اولویت ها در برنامه های بنده به عنوان کاندید نامزد هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره تشکیل کمیته روابط عمومی و رسانه می باشد.

با توجه به تفاوت اقتصاد کشور ما با سایر کشورها شاهد آن هستیم تهدیدها در سرمایه گذاری بسیار خطر آفرین و حتی فرصت های موجود در سرمایه گذاری نیز بسیار پر ریسک می باشد برای نمونه سیاست های دولت در حذف ارز ترجیحی تبعاتی را در پی داشت که شرکت ها هنوز موفق نشده اند برنامه های شرکت را با شرایط جدید تطبیق دهند

حال آنکه به باور بنده امروز دیگر دوران آنکه چشم امان فقط به دست دولت باشد تمام شده است و زمان آن فرا رسیده است اعضای انجمن انبوه سازان نگاه تک بعدی خود را در وابستگی به دولت ها که ریسک بالایی دارد را کمتر کنند تا از این بلاتکلیفی که به خاطر سیاست های غلط دولت با نگاه تصدی گری در بخش مسکن فراهم کرده نجات یابند

به باور بنده با اتکا به توان و دانش و تجربه شرکت های عضو انجمن انبوه سازان با تشکیل کمیسیون سرمایه گذاری براحتی می توان از فرصت های دیگر هم برای توسعه فعالیت ساخت و ساز بهره مند شویم.

به عقیده بنده اینکه فقط به دولت اتکا کنیم نتیجه ای جز این ندارد که باید دست بسته فقط مطیع و فرمان تصمیمات یک سویه و یکطرفه دولت باشیم و حاصل آن جز مشارکت با ریسک بالا برای اعضای انجمن نخواهد بود

لازم است با تفکر و خرد جمعی برنامه ریزی کلان با افق بلند مدت برای جایگاه توسعه دهندگی در انمن انبوه سازان برای امروز و آینده داشته باشیم

همانطور که امروز در دنیا شاهد هستیم. توسعه دهنده منابع مالی و تجهیزات، علم و دانش فنی خود را ترکیب می کند و با مدیریت فرآیند محصول خود را به دست مصرف کننده نهایی می¬رساند اما این پروسه در ایران متاسفانه معکوس است و از ظرفیت توسعه دهندگی انبوه سازان به عنوان پیمانکار استفاده می¬شود که محکوم به شکست است. چراکه هنوز در کشور شرکت ها را به عنوان یک سرمایه نمی شناسند. برای گریز از این بن بست دو راه حل وجود دارد، اول حضور و مطالبه گری انبوه سازان و ایجاد شرایط متناسب با جایگاه و ظرفیت واقعی انبوه سازان؛ دوم ظرفیت سازی بستر کار برای انبوه سازان و ایجاد پروژه ها از دل بدنه دولت با تشکیل کمیته فرصت های سرمایه گذاری به خلق و توسعه فرصت ها.

در این مسیر از امکانات تخصصی روابط عمومی بهره باید گرفت تا با ابزار تریبون رسانه امکانات جهت اطلاع رسانی و بررسی ظرفیت اعضا افرایش یابد و کارآمد¬تر شود.بنده به عنوان بازرس دو دوره در هیات مدیره انجمن انبوه سازان اول از خودم و بعد از همه اعضای انجمن سوال می پرسم و می خواهم بررسی کنند که دلایل بی تفاوتی و دلسردی اعضای انجمن به تصمیمات و سرنوشت انجمن چه فاکتورهایی هست؟

همانطور که گفتم بنده در این دوره از انتخابات هیات مدیره برای همین وارد عرصه رقابت در انتخابات شدم که برای اعتماد سازی دوباره انجمن و استفاده از دانش و توان جمعی دوستان و همکاران که باور دارم خرد جمعی مسیر راه توسعه گری است جز با مطالبه گری و اطلاع رسانی پایدار در انجمن محقق نخواهد شد تلاش کنم .

در ابتدا خودم در مقام عضو انجمن انبوه سازان تهران از هیات مدیره حتما خواستار شفافیت و توزیع عادلانه کار بین اعضا هستم و با همین باور هم نامزد این دوره از انتخابات شدم که برای اعتماد سازی دوباره در انجمن تلاش کنم تا از تمامی ظرفیت موجود همه همکاران و دوستان عضو در انجمن در کمیسیون های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، رفاهی و حقوقی و سرمایه گذاری انجمن بهره مند شویم و همین¬جا هم دعوت می کنم یکایک همکاران در این کمیسیون هایی که از اولویت برنامه¬های بنده است حضور یابند تا از خرد جمعی برای تدوین مسیر توسعه بهره مند شویم.

به عنوان عضو کوچک این انجمن و نیروی جوان باور دارم ترکیبی از پیشکسوتان انبوه ساز به عنوان افراد با تجربه و جوانان خلاق و با انگیزه و با تفکر خرد جمعی می¬توان از تمامی ظرفیت های انجمن انبوه سازان به خوبی بهره مند شد

بنده باور دارم انجمن انبوه سازارن تهران از فرصت و ظرفیت بالقوه فراوانی برخوردار هست که می توان این فرصت ها را با تلاش در سایه شفافیت و مشارکت حداکثری، مطالبه گری دوسویه و رعایت اخلاق حرفه ای با در نظر گرفتن توزیع عادلانه کار و ایجاد فرصت های کسب و کار بین اعضا و همکاران محترم را به بالفعل تبدیل کرد.

اینجانب سعید علاالدینی نامزد هفتمین دوره از انتخابات هیات مدیره انبوه سازان تهران در لیست گروه تلاشگران در کنار پیشکسوتان با نگاه خرد جمعی در مسیر توسعه گری سهمی حتی اندک در جهت ارتقای جایگاه و اعتلای انجمن انبوه سازان تهران ، که مفتخرم بخش بزرگی از خانواده خود می دانم داشته باشم و متعهد هستم تا با رعایت اخلاق حرفه ای و استفاده از توان و تجربیات ارزنده جمعی دوستان بر پایه خرد جمعی با چشم انداز شفافیت و توزیع عادلانه کار شاهد اعتماد سازی دوباره اعضاء به هیات مدیره انجمن و برنامه های این حقیر باشم..

انتهای خبر/پیام ساختمان

چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 375

فهرست مطالب شماره 375

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×