بازدید امروز تا این لحظه 2456 بار
لیست تشکل مهندسین پیشرو

رونمایی از لیست نامزدهای انتخابات نظام مهندسی ساختمان تهران از تشکل مهندسین پیشرو

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، انجمن سازندگان مسکن و ساختمان از نامزدهای نهمین دوره انتخابات، هیئت مدیره سازمان مهندسی ساختمان استان تهران در لیستی به نام تشکل مهندسین پیشرو رونمایی کرد.

رونمایی-از-لیست-نامزدهای-انتخابات-نظام-مهندسی-ساختمان-تهران-از-تشکل-مهندسین-پیشرو

بنا بر این گزارش تشکل مهندسین پیشرو با هدف شفافیت، تحول، تغییر با رویکرد بهبود معیشت مهندسان لیست نامزدهای خود را در نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در راستای اعتلای جایگاه مهندسین و حفظ شأن مهندسان با رسالت شفافیت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را رونمایی کرد لیست تشکل مهندسن پیشرو نامزدفوری

انتهای خبر/پ
×