menu

ثبت آگهی رایگان

رونمایی از لیست نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران؛

نامزدهای حمایت شده از سوی انجمن مهندسان عمران تهران

نامزدهای-حمایت-شده-از-سوی-انجمن-مهندسان-عمران-تهران

انجمن صنفی مهندسان عمران تهران با رویکرد <<اتحاد مهندسی، گفتمان مهندسی>> از لیست مورد حمایت از نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران رونمایی کرد

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان مهندسان اعضای انجمن مهندسی تهران با رویکرد احترام به جایگاه مهندسان و حفظ شأن مهندسان برای حمایت از مهندسان نامزد در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی تهران از مهندسان نامزدی که در راستای شفافیت سازمان نظام مهندسی و اعتلای جایگاه و معیشت مهندسان اعضای سازمان نظام مهندسی در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران شرکت کرده اند از لیست مورد حمایت انجمن مهندسان عمران تهران رونمایی کردند.

بنا به این گزارش انجمن مهندسی عمرات تهران با شعار اتحاد مهندسی ، گفتمان مهندسی به جامعه مهندسان اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در راستای شفافیت سازمان و حفظ جایگاه،شأن و حقوق مهندسان تاکید کرد ما از مدیران تکراری و نامزدهایی که شب انتخابات فقط شعار می دهند و منافع جمعی مهندسان اعضای سازمان نظام مهندسی را نادیده می گیرند حمایت نمی کنیم و باور داریم برای اعتلای سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و شأن مهندسان عزیز می بایست از نامزدهایی حمایت کنیم که در برنامه های بلند مدت با رسالت مبارزه با فساد و حفظ شخصیت مهندسان و شأنیت مهندسان گام هایی استوار برای اصالت مهندسان بر می دارند.

مهندسان اعضای انجمن صنفی مهندسی عمران تهران برای آنکه تحول و تغییر زیر بنایی در سازمان نظام مهندسی که در شأن مهندسان گرامی باشند حاصل شوند از یکایک مهندسان خواستند انتخابی آگاهانه از نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسان ساختمان تهران داشته باشند و ابراز کردند که انجمن صنفی مهندسی عمران شهر تهران از یکایک مهندسان نامزدی که این رسالت را در برنامه های انتخاباتی خود داشته اند حمایت کرده اند . از همین رو از لیست مورد حمایت خود از مهندسان نامزد در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران که شاخصه های ذیل را در برنامه ها و اخلاق حرفه ای مهندسی اشان را در سرلوحه کار و زندگی خویش دارند را رونمایی کرد و از همه جامعه مهندسان دعوت کرد که به این لیست انجمن مهندسان عمران شهر تهران رای دهند.

نه به فساد اداری و مالی

نه به دوران بزن و در رو

نه به رانت و حقوق های نجومی

نه به هیئت غیر مدیره

نه به مهندسی انتخابات

نه به زر و زور

اصالت مهندسی= رسالت مهندسی

نردبان شومن های انتخاباتی نباشیم

مطالبه ما مهندسان: تحول،تغییر با حضور گسترده انتخابات

لیست مورد حمایت انجمن مهندسان عمران تهران

لیست-نامزدهای-انجمن-عمران

انتهای خبر/پیام ساختمان

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

×