معرفی نامزدهای نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران؛

بهبود معیشت و احیای شان مهندسان

مهدی سلیمی فر نامزد نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران در گفتگو با پیام ساختمان از برنامه ها و اهداف خود برای اعضای سازمان نظاکم مهندسی گفت: همه تلاشم را برای بهبود معیشت مهندسان و احیای شان مهندسان خواهم کرد و برنامه های راهگشا برای این اهداف دارم

بهبود-معیشت-و-احیای-شان-مهندسان

معرفی مهندس مهدی سلیمی فر نامزد نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران

مهندس مهدی سلیمی فر نایب رئیس انجمن مدیریت نگهداری ساختمان ،کارشناس ارشد بازرسی سازه و کارشناس ارشذ بازرسی گودهلی ویژه نظام مهندسی ساختمان تهران و انجمن مهندسان عمران شهر تهران به بیش از دو دهه سابقه فعالیت عمرانی نامزد نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران به کد انتخاباتی 3054 می باشد

برنامه و اهداف مهندس مهدی سلیمی فر نامزده نخمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

*تلاش جهت ایجاد ظرفیت های جدید و راهکارهای مناسب

*تلاش جهت صلاحیت های جدید در خصوص مباحث تعمیر ،نگهداری و ایمنی و افزایش تعرفه ها

*افزایش آگاهی های عمومی از طریق ارتباط با رسانه های عمومی

*برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست اندرکاران مشاغل در بخش های ساختمانی

*تلاش در جهت فراهم نمودن بیمه تامین اجتماعی مهندسین و بهبود امور رفاهی و درمانی

*تلاش در جهت ارتقاء کیفیت کلیه خدمات طراحی،اجرا و نظارت گسترش همکاری های حرفه ای با سازمان ها،ادارات و ارگان های مرتبط و جلب رضایت مشارکت اعضاء

سلیمی-فر2
انتهای خبر/پ
×