نتایج انتخابات نظام مهندسی ساختمان؛

نتایج انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس بیشترین آرای ماخوذه را مهندس مجتبی زوربخش با میزان 5501 رای در گروه رشته ترافیک و کمترین رای مربوط به مهندس علی محمد اکبری نژاد با 100 رای در گروه رشته عمران روز جمعه خاتمه یافت.

نتایج-انتخابات-هیات-مدیره-نظام-مهندسی-ساختمان-فارس

بنا به گزارش خبرنگار پیام ساختمان نهمین دوره هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس روز جمعه برگزار شد.

در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس بیشترین آرای ماخوذه را مهندس مجتبی زوربخش با میزان 5501 رای در گروه رشته ترافیک و کمترین رای مربوط به مهندس علی محمد اکبری نژاد با 100 رای در گروه رشته عمران روز جمعه خاتمه یافت.

نتایج نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان فارس

نهمین دوره انتخابات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس روز جمعه در تاریخ 1400/07/09 بر اساس لیست های ارائه شده مربوط به رای دهندگان و کاندیدا با استفاده بستر رای گیری دیجیتال مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع شده شبکه ققنوس برگزار گردید که توضیحات آن به شرح ذیل اعلام می گردد انتخابات فوق با مشارکت 12621 نفر از 27089 عضو محترم واجد شرایط رای دهی اعضای سازمان نظام مهندسی استان فارس و با نظارت نفرات ذیل برگزار گردید.

در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس بیشترین آرای ماخوذه را مهندس مجتبی زوربخش با میزان 5501 رای در گروه رشته ترافیک و کمترین رای مربوط به مهندس علی محمد اکبری نژاد با 100 رای در گروه رشته عمران امروز خاتمه یافت.

نتایج کاندیداهای نهمین دوره انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان فارس به شرح ذیل صورتجلسه گردیده است.

رشته عمران تعداد آرای ماخوذه

هادی بیاتیا | کد کاندید: 326 …………………… 3942

محمد بنان | کد کاندید: 324 …………………….3405

3مهرداد خواجه پور ا | کد کاندید: 344 …………2618

یاسر پوست فروش فردکد کاندید: 328 …………..2475

امیر اوجی | | کد کاندید: 319……………………2464

ستار خورشیدی || کد کاندید: 346……………..2063

حسین عمادی || کد کاندید: 379………………..1978

سیدعلی موسوی | 1394 کد کاندید: 394……….1944

غلامحسین افتخار || کد کاندید: 312……………1671

منصور کیشی زاده || کد کاندید: 388…………..1624

مهدی رحیمی || کد کاندید: 348………………..1605

سیدعلیرضا حکمت آرا | کد کاندید: 341………….1573

محمدعلی هنردار | | کد کاندید: 398……………..1460

محمدجواد علوی زاده شیرازی | کد کاندید: 377….1388

آرش توتونچی || کد کاندید: 329……………………1376

مرتضی شریفی || کد کاندید: 372………………..1239

انوشیروان صداقت | | کد کاندید: 374…………….1093

زهرا اوجی کد کاندید: 318………………………….956

روزبه منصوری || کد کاندید: 392……………………..952

فرزاد رئیس زاده | | کد کاندید: 349………………..862

مهرداد خائف | کد کاندید: 342……………………..805

محمدهادی زاهدطلب کد کاندید: 362…………………777

ابراهیم طهماسبی 1 کد کاندید: 376………………….764

على اکبر فاتحی دیندارلوا | کد کاندید: 1381…………. 563

فرشید سرحدی | کد کاندید: 366……………………..416

ابوذر سلیمانی || کد کاندید: 368……………………..370

محمدعلی کاراندیش | کد کاندید: 386………………….355

بهنام زارع | کد کاندید: 361……………………………….353

محمدابراهیم باقریان پور | | کد کاندید: 322………………..333

فرهاد قرائی || کد کاندید: 382…………………………….321

محمدعلی نعمت الهی | | کد کاندید: 396……………….228

محمدحسین امیدبخش فرد | کد کاندید: 316……………..223

مهران سلیمی || کد کاندید: 369………………………….190

علیرضا قیراطی | | کد کاندید: 384………………………….143

على محمد اکبری نژاد | کد کاندید: 314……………………..100

رشته نقشه برداری

سعید جعفرزاده از کد کاندید: 614……………………………2446

محمدرضا نعمتی | کد کاندید: 624……………………….2165

حسن روستا || کد کاندید: 618……………………………..1395

فرهاد کاظمی | کد کاندید: 628……………………………..890

احسان الله نخل پرور جهرمی | کد کاندید: 615………………..573

غلامرضا امینی | | کد کاندید: 612……………………………..306

رشته ترافیک

مجتبی زوربخش || کد کاندید: 714…………………………….5501

محمدجواد حامدی || کد کاندید: 712………………………..1776

رشته معماری

طاهره نصر | 186 | کد کاندید: 186…………………………….2459

علیرضا زارع || کد کاندید: 128………………………………….1956

سارا کبیریان مقدم | کد کاندید: 162……………………………1907

بابک محمدی || کد کاندید: 182…………………………….1907

علی کریمی || کد کاندید: 164…………………………….1869

محمد علی آبادی | کد کاندید: 146………………………….1446

پریسا نامیان || کد کاندید: 184 ………………………….1362

رحمت اله افشین پور | | کد کاندید: 112……………………1269

مژده بویراحمدی || کد کاندید: 114…………………………1268

على عراقی | کد کاندید: 135……………………………1087

سیداحسان شاه امپریان || کد کاندید: 142………………..892

علیرضا دانش پور ا | کد کاندید: 124……………………………..669

محمد فروغی نیا || کد کاندید: 148……………………………443

علیرضا پژوهش || کد کاندید: 116……………………….340

هادی کشمیری | کد کاندید: 168…………………………….304

محمد پاشا رحمانی || کد کاندید: 126………………………..274

محمد جوادزاده || کد کاندید: 122…………………………….251

رشته شهرسازی

جعفر ضابطیان || کد کاندید: 216…………………………….2931

سیدامید طالبی آزاد | کد کاندید: 218……………………2465

سید جواد حسینی نژاد || کد کاندید: 214……………..1663

رشته برق

رضا خورشیدی || کد کاندید: 516………………………….2631

امیرحسین قیصری | کد کاندید: 546…………………..2397

کریم روزیطلب || کد کاندید: 524………………………..2323

علیرضا آلسعدی || کد کاندید: 512………………………..957

عباس رصافیان | کد کاندید: 549…………………………..951

رحیم خورشیدی علی کردی || کد کاندید: 518……………860

کاظم زارعیان || کد کاندید: 526…………………………567

غلامرضا حکیم آراء | کد کاندید: 514……………………434

حاتم ستوده | کد کاندید: 528………………………..339

خداداد همایونی سنگری | | کد کاندید: 548…………249

رشته مکانیک

هادی تدین || کد کاندید: 416………………………..2573

کاوس زارع | کد کاندید: 422…………………………..1959

سیدمحمودرضا الهیاری || کد کاندید: 412…………….1480

اصغر کارگر از کد کاندید: 428……………………….1450

علی عباسی | کد کاندید: 426………………………..561

انتهای خبر/پ
×