اسامی نامزدها؛

لیست کاندیداهای شورای شهر تشکل های مهندسی ساختمان استان تهران

لیست-کاندیداهای-شورای-شهر-تشکل-های-مهندسی-ساختمان-استان-تهران

با توجه به نیاز آحاد مردم به ساختمان ایمن ، ارزان و استاندارد ، انجمن های مهندسی ساختمان استان تهران با ارائه لیست برنامه محور و تخصصی برای انتخابات شورای شهر تهران از همه اقشار مردم شهر تهران دعوت به حمایت از لیست متخصصین صنعت ساختمان می نماید .

1- رضا حیدریون 2794

2- حمیدرضا سیفی 4722

3- حسنعلی راهدار 4165

4- علی اصغر قائمی 5825

5- علی کفایی محمد نژاد 6141

6- امیر قاسمی - 5792

7- رضا عباسی 5412

8- محسن کوچک زاده 6164

9- محمد حسین جهانگیر 2541

10- نادر محمدی 6492

11- ابراهیم مداحی 6556

12- عباس مطلوبی 6628

13- عظیم بابایی 1747

14- محمدرضا محمدزاده آخی جها نی 6457

15- هادی قدیر 5845

16- محمدرضا نعمتی ام آباد 7151

17- احمد مرشدی 6591

انتهای خبر/پ
×