فرمول مالیات ستانی از خانه های لوکس

فرمول تعیین شده مجلس برای مالیات ستانی از خانه های لوکس به این ترتیب است: رقم «یک در هزار» برای خانه های از 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان، رقم «دو در هزار» برای خانه های از 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان، رقم «سه در هزار» برای خانه های از 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان، رقم «چهار در هزار» برای خانه های از 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان و رقم «پنج در هزار» برای خانه های بالای 60 میلیارد تومان.

فرمول-مالیات-ستانی-از-خانه-های-لوکس

البته مالیات مسکن لوکس، پیش از این در قالب مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده بود و حالا به نظر می رسد که در صورت تصویب نهایی، این امکان برای مالیات ستانی از خانه های گران قیمت فراهم شود.

اهداف اخذ مالیات، محدود به درآمدهای دولت است

رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که نظام مالیاتی ایران در حالی که باید سه هدف را در اخذ مالیات پوشش دهد عمدتا اخذ مالیات را تنها بابت یک هدف دنبال می کند و آن تنها کسب درآمد برای دولت است این در حالی است که اخذ مالیات باید برای بازتولید ثروت و مبارزه با احتکار هم بتواند کاربرد داشته باشد.

وحید شقاقی شهری، در این باره به «اعتماد» گفت: در همه نقاط دنیا اخذ مالیات با سه هدف کلی صورت می گیرد هدف اول افزایش درآمد پایدار برای دولت، هدف دوم بازتولید ثروت و هدف سوم مبارزه و جلوگیری از احتکار است.

او ادامه داد: در همه جای دنیا مالیات بر دارایی یا مالیات بر ثروت به عنوان یک پایه مهم مالیاتی محسوب می شود و با شناسایی دارایی های افراد از آنها مالیات اخذ می شود، این مالیات ها در همه کشورها به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی محاسبه می شوند، به عنوان مثال در فرانسه مالیات بر دارایی نرخی بین 25 صدم تا 1.5 درصد است و هرقدر میزان دارایی فرد بیشتر باشد نرخ مالیات بیشتری هم پرداخت خواهد کرد و هرقدر فرد به پله های بالاتر برود مالیات بیشتری باید پرداخت کند.

شقاقی شهری افزود: تاکنون در ایران موضوعی به نام مالیات بر ثروت وجود نداشته و 20 سال است که مالیات بر ثروت در اقتصاد کشور تصویب نشده است اما موضوعی که اخیرا مجلس به آن پرداخته اخذ مالیات از خانه های لوکس و خودروهای گران قیمت است که اگر فردی مالک مسکن بالای 10 میلیارد تومان و خودروی بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات پرداخت کند هر چند این اقدام مجلس برای شروع کار خوب است اما این اقدام مجلس باید به صورت پلکانی و با نرخ فزاینده انجام شود.

او گفت: به عنوان مثال قیمت مسکن اگر تا یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد نرخ مالیات آن صفر محاسبه شود اگر ارزش مسکن از یک تا 3 میلیارد تومان باشد با نرخ یک دهم و اگر نرخ آن از 3 تا 5 میلیارد تومان شد با نرخ 2 دهم و از 7 میلیارد تا 10 میلیارد تومان 25 صدم درصد و همین طور به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی این محاسبه انجام شود.

این اقتصاددان همچنین به موضوع اخذ مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از ابتدا کار سختی بود و یک پایه مالیاتی محسوب می شد که از بدو امر امکان اجرای آن بسیار سخت بود و نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی است و شناخت که کار آسانی هم نیست و هزینه های بسیار سنگینی هم در بردارد و علی رغم اینکه تصویب شده اما اجرای آن کار بسیار سختی است.

انتهای خبر/پ
×