گسیل سرمایه از بورس به مسکن

سید عباس ذاکری، سازنده و فعال ساختمانی در رابطه با تاثیر افت و خیز های بورسی گفت:

گسیل-سرمایه-از-بورس-به-مسکن

افزایش کاذب بورس در ابتدای سال که ناشی از اعتماد صادقانه یا بهتر است گفته شود خوش باوری مردم به سیاست های تبلیغاتی دولت بود فقط سبب ورشکستگی عده ای سرمایه گذار در بورس نشد، گروهی، حتی بانک های برخوردار از رانت های اطلاعاتی خاص را صاحب ثروت های باد آورده کرد.

رئیس اسبق سازمان نظام کاردانی افزود: سرمایه ها یا ثروت های باد آورده نیز خواسته یا ناخواسته به سمت بازار مسکن که نسبت به بقیه بازارها از ثبات مطمئنی برخوردار و کم ریسک و ضرر و زیان است، کشیده شد که هنوز هم این روند ادامه دارد.

ذاکری اضافه کرد: این در حالیست که ارزش سرمایه اندک و سپرده متقاضیان واقعی مسکن نزد بانک ها حدود 30 برابر کاهش پیدا کرد به طوری که دیگر قادر به خرید مسکن نیستند. آنها اگر تا دیروز با اندک سرمایه خود البته همراه با استفاده از تسهیلات بانکی می توانستند یک خانه 50 یا 60 متری بخرند اکنون با کاهش ارزش سرمایه ناگزیرند از آن سرمایه به عنوان پول پیش یا رهن اجاره خانه استفاده نمایند.

کارشناس اقتصاد ساختمان با انتقاد از نحوه مدیریت بازار مسکن و بورس گفت: اگر از دولت سؤال شود که چرا کار به اینجا رسید و برای برون رفت از این وضعیت تدبیر نمی کنید؟ خواهد گفت همین که در شرایط تحریم حقوق کارمندان را پرداخت می کنیم کار بزرگی انجام می دهیم.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 372فهرست مطالب شماره 372
×