یک بام و سه هوای نظام فنی و اجرایی(بخش دوم)

در قسمت اول مصاحبه در رابطه با؛ نقش بانک ها و انبوه سازان در گرانی و رکود مسکن، تولید مشارکتی مسکن توسط دولت و بخش خصوصی، جذب سرمایه های سرگردان و فعال کردن بخش خصوصی واقعی، رونق تولید مسکن با استفاده از زمین شهری که دولت می تواند به عنوان آورده در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، برنامه های وزارت راه و شهرسازی، سهم بخش عمرانی از بودجه 1400 و ... با مهندس فرشید جوادی گفتگو کردیم. آنچه در ذیل آمده است قسمت دوم و نقطه نظرات فنی یک عضو سازمان نظام مهندسی در رابطه با ابعاد فنی و اجرایی ساخت و ساز است.

یک-بام-و-سه-هوای-نظام-فنی-و-اجرایی(بخش-دوم)

آقای مهندس، به عنوان یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران ارزیابی خودتان را از عدم وجود «نظام فنی و اجرایی » واحد در ساخت و ساز کشور بیان فرمایید.

معمولاً برای ابراز گله از وجود بلبشو و ناهماهنگی در یک موضوع، ضرب الامثل معروف« یک بام و دو هوا» را به کار می برند، اما ظاهرا برای نظام فنی و اجرایی ساخت کشور باید از ضرب الامثل « یک بام و سه هوا» استفاده کرد. بدین معنی که یک نظام فنی و اجرایی بر ساخت و ساز پروژه های دولتی حاکم است. یک نظام فنی ساخت و ساز شهری در بخش خصوصی وجود دارد و یک نظام فنی متفاوت هم ویژه ساخت و ساز روستایی است که توسط بنیاد مسکن اعمال می شود و ظاهراً این نوع اعمال نظر فقط در ساخت و ساز مملکت ما رایج است.

اما اگر از این مزاح تلخ بگذریم، باید تاکید کنم که نظام فنی و اجرایی هر کشوری باید « واحد» باشد همانند آنچه که در دنیا معمول و رایج است. در مقابل، به جای نظام فنی های مختلف، باید گرایش ها و صلاحیت های تخصصی مهندسین را افزایش داد مثل آنچه که در رشته پزشکی، رخ داده و صلاحیت ها را خرد کرده اند. در نظام فنی و اجرایی ساخت و ساز نیز می توانیم صلاحیت های؛ تخریب، گودبرداری، اسکلت فولادی، اسکلت بتنی، سازه مرکب ، بلند مرتبه سازی، ساختمان سبز ، اداری ، بیمارستانی و نظامی و غیره داشته باشیم و این الگو، به سایر رشته ها مانند معماری، تاسیسات و برق و... نیز قابل تعمیم است.

به قول شما «اگر از این مزاح تلخ بگذریم» و به تغییرات مداوم «مقررات ملی ساختمان» برسیم به نظر شما تاثیر اصلاح مقررات ملی ساختمان چه تاثیری بر ساختمان سازی کشور چیست و مزایا و مضرات آن را بیان کنید.

به نظر من تغییرات مداوم «مقررات ملی ساختمان» نه تنها ضرری ندارد، بلکه معتقدم باعث افزایش کیفیت ساخت و ساز شده و ناگزیر به سمت برابری با استانداردهای روز جهانی خواهد رفت.

آقای جوادی، علت یا علل استفاده از تکنولوژی های منسوخ در ساخت و ساز کشور را در چه می دانید؟

اولین علت اصلی استفاده از تکنولوژی های منسوخ در ساخت و ساز این است که متاسفانه ساخت وساز توسط افراد غیرحرفه ای انجام می شود و دومین علت را هم بنده در عدم بروزرسانی علمی مهندسین طراح و محاسب حقیقی وحقوقی می دانم. شاهد این مدعا، سیلابس های ارتقا پایه مهندسین می باشد که 20 سال است همین هاست.

اگر بخواهید چند مورد از دردهای صنعت ساختمان را نام ببرید که این صنعت از آن ها رنج می برد، به چه مواردی اشاره می کنید؟

صنعت ساختمان کشور و فعالان ساختمانی از دردهای بیشماری رنج می برد، اما به چند مورد شاخص از دردهای این صنعت به شرح ذیل اشاره می کنم:

رانت و سو استفاده از مناصب دولتی و سازمانی

حضور افراد کوتوله در سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی

• عدم هماهنگی بانک ها با وزارت راه و شهرسازی

• ساخت و ساز غیر اصولی توسط افراد فاقد صلاحیت

• عدم تناسب حق الزحمه خدمات مهندسی با قیمت نهایی املاک

• رقابت منفی همکاران در ارایه خدمات مهندسی

• عدم رعایت شان و جایگاه اجتماعی مهندسین ساختمان و ...

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 372فهرست مطالب شماره 372
×