فاصله زیاد ساخت و سازها با کار مهندسی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: در حال حاضر ساخت و سازهایی که در کشور و به خصوص در تهران انجام می شود، با کار مهندسی فاصله زیادی دارد.

فاصله-زیاد-ساخت-و-سازها-با-کار-مهندسی

به گزارش پیام ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با بیان اینکه این همایش، زمینه سازی برای اجرای بهتر ساختمان ها است، گفت: یک بخشی از تلاش کسانی که به دنبال ایجاد فرآیندهای مهندسی در بخش ساختمان هستند، نتیجه داده و بخش زیادی از آن تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

وی افزود: از منظر موارد متعددی نظیر دانش فنی، تکنولوژی و توانایی ساخت، مصالح ساختمانی استاندارد زمینه ها بسیار فراهم است؛ اما شبکه عناصر ارتباطی با هم ندارند و خروجی کار مطلوب کسانی نیست.

گلپایگانی با اشاره به اینکه تلاش هایی در این بخش انجام شده است، گفت: اما این تلاش ها با نتیجه مطلوب و موردنظر فاصله زیادی دارد و شهرداری به واسطه وظیفه ای که قانون بر عهده این نهاد گذاشته است؛ باید به صورت جدی تر به این مسئله ورود پیدا کند.

وی در عین حال گفت: یکی از وظایف شهرداری ها طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، نظارت بر ساختمان هایی است که ساخته می شود و رعایت اصول فنی و شهرسازی جزو الزاماتی است که به عنوان وظایف شهرداری مطرح است.

گلپایگانی با انتقاد از اتلاف سرمایه های ملی درپی روند کنونی موجود در بخش ساختمان بیان کرد: سالانه یک میلیون متر مربع پروانه در تهران صادر می کنیم و در دوران کنونی که دوره رکود است و دوره رونق نیست؛ اگر این یک میلیون متر مربع هم راستا با ضوابط و معیارهای صرفه جویی در مصرف انرژی ساخته شود، می توانیم در استفاده و نگهداشت از سرمایه های ملی بسیار موفق شویم و این مسئله بسیار مهمی است.

عزمی برای بهینه سازی وجود ندارد

چهره ماندگار صنعت راه و ساختمان کشور گفت: عزمی برای عملیاتی شدن شعارهای بهینه سازی وجود ندارد

محمود گلابچی با بیان اینکه در چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی نباید تکرار مباحث مطرح شده در همایش های اول، دوم و سوم تکرار شود، گفت: تردیدی نیست که ما باید به سمت ساختمان های پایدار، بهینه شدن مصرف انرژی و حفظ محیط زیست برویم و به ضرورت این موضوع پی برده ایم.

وی تاکید کرد: ما در چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی باید به این بپردازیم که چه موانع و آسیب هایی موجب شده تا این اهداف و برنامه ها به سرانجام نرسد.

این چهره دانشگاهی بر ضرورت ورود جدی شهرداری به این مسئله تاکید کرد و افزود: در زمینه اجرای برچسب انرژی ساختمان و ضوابط موجود در بخش بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اقدامات عملی و اجرایی صورت نگرفته و کاربردی نشده است.

گلابچی با اشاره به لزوم شناسایی موانع و دلایلی که منجر به عدم اجرای این موضوع شده است، گفت: تمامی نهادهای مسئول و سیاست گذار باید در این همایش دعوت شوند و حضور یابند تا یک چارچوب تعریف شود و دستگاه های ذیربط در آن چارچوب عمل کنند.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه اهداف و الزامات باید در این مسیر مشخص شود، گفت: شهرداری بیش از هر نهاد و سازمانی می تواند این آرزوی متخصصان حوزه انرژی را عملیاتی کند و در کاهش مصرف انرژی موثر باشند و باید در همایش مذکور شرایط پیاده سازی این هدف فراهم شود.

گلابچی در ادامه با بیان اینکه مصرف بهینه انرژی باید در دانشگاه ها به طور جدی پیگیری شود، گفت: اجزای عملیاتی شدن این هدف را باید پیگیری و موارد اصلاحی را شناسایی کنیم.

استاد صاحب کرسی یونسکو در رشته معماری گفت: همه ما شعارهای روشن فکرانه در خصوص بهینه سازی مبحث انرژی می دهیم، اما عزمی برای عملیاتی شدن این شعارها وجود ندارد و نیاز به نظامی برای ممیزی کردن بحث انرژی است تا بتوانیم گام های بلندی برای تحقق این هدف برداریم.

گلابچی یادآور شد: امروز در نظام آموزشگاهی باید تلاش بسیاری شود و فقط سازمان نظام مهندسی در آزمون های خود به این موضوع نپردازد، بلکه در دانشگاه ها نیز تلاش هایی درخصوص پایداری و مصرف بهینه انرژی انجام گیرد.

بحران در مصرف آب

مدیر بخش تاسیسات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز در این جلسه گفت: علیرغم تمام تلاش هایی که جامعه فنی کشور و دانشگاه ها درخصوص بهینه سازی مصرف انرژی انجام داده اند به نتیجه مطلوبی در این زمینه نرسیده ایم.

شهرام دلفانی با انتقاد از اینکه مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به طور جدی رعایت نشده است، افزود: مباحث 15،16، 17و 19 مقررات ملی ساختمان باید بیشتر جدی گرفته شود.

وی همچنین با بیان اینکه در بخش مصرف آب وضعیت کشور بحرانی است، افزود: در این همایش باید به مسئله مصرف آب پرداخته شود.

این مسئول افزود: کشور ما در بخش بخش آب به قدری فقیر است و مشکلات ما از منظر مصرف آب به قدری بحرانی است که لازم است در این همایش دغدغه ها مطرح و راه حل های پیشنهادی ارائه شود.

وی تاکید کرد: هرچند تنها درصد کمی از مصرف آب کشور در بخش ساختمان ها صورت می گیرد، اما لازم است که اقدامات عملی را در این بخش انجام دهیم.

دلفانی با تاکید بر اینکه کارهای تحقیقاتی و مقالاتی که دانشگاه ها ارائه کرده اند، کمترین ارتباط عملی را با صنعت ساختمان داشته و در صنعت ساختمان کاربردی ندارند، گفت: کشور ما فرصت سعی و خطا ندارد، از سوی دیگر نیز دانشگاه ها باید خود را به مباحث عملی نزدیک تر کنند.

وی گفت: ما به یک رویکرد صحیح در زمینه آموزش نیاز داریم و معتقدیم در همایش انرژی باید به جای ارائه مقالات تخصصی، بیشتر برگزاری کارگاه های تخصصی و آموزشی باید مدنظر قرار گیرد.

دلفانی با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به این حوزه بیان کرد: انجمن های علمی، فنی و صنعتی کشور در این زمینه به ما کمک کنند. چرا که بخش خصوصی از دانش و تخصص بالایی برای تحقق این آرزوی متخصصان حوزه انرژی برخوردارند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 362فهرست مطالب شماره 362
×