سازمان های نظام مهندسی، حق خطا ندارند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه با 550 هزار نفر عضو جای هیچگونه اشتباه و خطا در سازمان نظام مهندسی نیست گفت : سیاستی جدید در حال تدوین است که بر اساس آن فعالیت این دوره از نظامات مهندسی در قالب 12 برنامه و 60 پروژه انجام خواهد شد.

سازمان-های-نظام-مهندسی-حق-خطا-ندارند

به گزارش پیام ساختمان، احمد خرم از تدوین سیاستی جدید برای فعالیت این دوره از نظامات مهندسی در قالب 12 برنامه و 60 پروژه خبر داد و گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 550 هزار عضو حق خطا و اشتباه را ندارد و فرصت تکرار نخواهد داشت پس به همین دلیل باید با ویژگی هایی که دارد بتواند در مسیر پیشرفت و حرکت قرار بگیرد.

وی از ارائه 12 برنامه و 60 پروژه پیشنهادی خبر داد و گفت: برای ادامه فعالیت این دوره از سازمان نظام مهندسی کشور برنامه پیشنهادی به سازمان های نظام مهندسی استان ارائه می شود و با اخذ نظرات کارها پیگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: استقرار خوب اداری و اجرایی ، نداشتن انگیزه مالی و سیاسی نشان می دهد که دیگر فرصت تکرار و حق خطا نداریم و باید از این فرصت ها استفاده کرده و بستر مناسبی برای کار و خدمت به مردم و جامعه مهندسی فراهم کنیم.

نبود شفافیت مالی، ضربه سنگینی به نظام مهندسی زد

رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور گفت: از نبود شفافیت مالی در دوره هفتم شورای مرکزی این سازمان، ضربه زیادی خوردیم.

این گزارش می افزاید: فرج الله رجبی هم در مراسم تودیع خود و معارفه احمد خرم، رؤسای جدید و سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه در زمانی که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره هفتم بودم مشکلات زیادی داشتیم، گفت: با ورود اسلامی به وزارت راه وشهرسازی این فضای آشفته خاتمه یافت و به آرامش رسیدیم.

وی ادامه داد: عمده انرژی ما در دوره سابق صرف مسائلی شد که نباید اتفاق می افتاد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه سازمان های نظام مهندسی به انضباط تشکیلاتی و شفافیت مالی نیاز دارند، ادامه داد: از نبود شفافیت مالی ضربه زیادی خوردیم.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تاکید بر اینکه باید خدمات نظام مهندسی در راستای حقوق مردم و بهره برداران ارتقا یابد، تصریح کرد: اگر شورای مرکزی نظام مهندسی مقتدر باشد سازمان های استانی نیز مقتدر خواهند بود و مردم از خدمات مهندسی منتفع می شوند.

وی یکی از ضعف های دوره هفتم شورای مرکزی را عدم انسجام اعضا عنوان کرد.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 366فهرست مطالب شماره 366
×