کرونا بازار مسکن را سکته داد!

بررسی های میدانی از بازار مسکن طی دو هفته اخیر نشان می دهد که با شیوع ویروس کرونا در کشور تعداد معاملات پایین آمده و قیمت ها در بازار مسکن افزایش نیافته است.

کرونا-بازار-مسکن-را-سکته-داد

به گزارش پیام ساختمان، در حالی که بازار مسکن تحت تاثیر کرونا افت کرده و معامله ای انجام نمی شود ولی با این حال فروشندگان حاضر نیستند نرخ های پیشنهادی را پایین بیاورند. البته به گفته چند واسطه ملکی در دو هفته اخیر بخصوص هفته ی گذشته قیمت ها افزایش چندانی نداشته است.

تغییر نکردن قیمت ها در بازار مسکن در شرایطی روی می دهد که گزارش ها از شهر تهران در تاریخ دوشنبه 12 اسفندماه نشان می دهد تعداد بازدیدها، تعداد قراردادها و بازخوردهای آگهی ها در فضای مجازی به یک چهارم هفته قبل کاهش یافته است.

بر پایه این گزارش، میانگین قیمت مسکن درتهران در بهمن ماه 14 درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و به رقم 14 میلیون و 405 هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته آمار نشان میدهد نرخ رشد قیمت در مناطق جنوبی تهران بیش تر از مناطق شمالی و محدوده پر تقاضا از جمله مناطق 5، 4، 2، 14 و 15 بوده است.

در این ارتباط یک کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: مدت هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج و تقاضای مصرفی به شدت سرکوب و بسیار کم شده است.

قیمت مسکن برای سال 1399 معادل نرخ تورم عمومی

سلمان خادم المله با اشاره به اینکه قیمت مسکن در تهران به حدود 14 میلیون تومان در هر متر مربع رسیده و اگر متوسط درآمد خانوارهای متوسط را 4 تا 5 میلیون تومان در ماه فرض کنیم ده ها سال طول می کشد تا یک خانواده بتواند خانه در یک جای متوسط تهران خریدار کند، اظهار داشت: وجوهی که هم اکنون به بخش مسکن می آید ناشی از سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت بدترین کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه، بخشی از منابع به بازار مسکن حرکت کند ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد قیمت نخواهد بود.

به گفته این کارشناس، نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال 1399 معادل نرخ تورم عمومی است.

انتهای خبر/پ
×