ساخت 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران

خانه دار شدن کارگران از طریق طرح مسکن ملی یکی از مهمترین عناوین خبری دراین هفته بود.

ساخت-200-هزار-واحد-مسکونی-برای-کارگران

به گزارش خبرنگار پیام ساختمان، این هفته معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهم نامه با وزارت کار برای خانه دار کردن کارگران خبر داد.

محمودزاده گفته طرح ملی مسکن کارگران در دست تهیه است و به زودی با وزارت کار در این زمینه تفاهم نامه ای امضا خواهد شد که به نظر می رسد تامین مسکن کارگران در قالب طرح مسکن ملی دنبال خواهد شد.

بر اساس آمارها بیش از 60 درصد دریافتی کارگران صرف هزینه های مسکن و اجاره بها می شود که این امر لزوم توجه بیشتر به موضوع مسکن کارگران را بیش از پیش نشان می دهد.

در همین حال اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز از احداث 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران خبر داده و گفته این واحدها به کارگران و بازنشستگان فاقد خانه تعلق می گیرد.

انتهای خبر/پ
×