بازدید امروز تا این لحظه 2587 بار
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح کرد:

کاردان ها در استان ها نقش موثر دارند

تقریباً در کنار هر مهندس باید دو سه کاردان حضور داشته باشد اما متأسفانه تعداد کاردان ها از مهندسان کمتر است.

کاردان-ها-در-استان-ها-نقش-موثر-دارند
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه کاردان ها در صنعت ساختمان نقش بسیار محوری دارند، گفت: حلقه مفقوده فعلی صنعت ساختمان کاردان ها هستند. کاردان واسطه بین بدنه مهندسی و بدنه اجرایی است و این یک اصل انکارناپذیر است. اما متأسفانه در حال حاضر کاردان ها که در چارچوب قانون نظام مهندسی وظایف آنها تعیین شده است، تا حدودی به سمت سهم خواهی از وظایف مهندسان می روند. به طور مثال علاقه مند هستند که در امر طراحی دخالت کنند. درحالی که قانون طراحی را به عهده مهندسان گذاشته و البته در تبصره 2 ماده 12 آمده است که اگر در جایی مهندسی به اندازه کافی نبود ، کاردان ها می توانند این نقش را بر عهده بگیرند. علی پزشکی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر کاردان ها در هیچ بخشی اعم از نظارت ، اجرا و... به کار گرفته نمی شوند، گفت: این آمارها شاید مربوط به استان تهران باشد اما واقعیت این است که در بسیاری از استان ها، کاردان ها نقش موثری دارند. مثلاً در استان اصفهان کانون کاردان ها حدود2400 نفر عضو دارد که تقریباً تمامی آنها در امر نظارت و اجرای ساختمان به همراه مهندسان مشغول به کار هستند. پزشکی در رابطه با موضوع افزایش هزینه ها با حضور کاردان ها در ساختمان گفت: صنعت ساختمان با وجود اینکه 30 درصد از گردش مالی کشور در بخش ساخت وساز را شامل می شود، اما مورد بی مهری قرار گرفته است. اگر ساختمان خوب ساخته شود از سرمایه ملی حفاظت شده و بهره وری افزایش می یابد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تقریباً در کنار هر مهندس باید دو سه کاردان حضور داشته باشد اما متأسفانه تعداد کاردان ها از مهندسان کمتر است.
انتهای خبر/پ
×