صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد

در حکمی از سوی مدیر عامل سیمان تامین، صدیقی سرپرست سیمان ساوه شد.

صدیقی-سرپرست-سیمان-ساوه-شد

به گزارش پیام ساختمان به نقل از روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین شستا، رضا جمارانیان در این حکم نوشت :با استناد به وکالت اخذ شده از شرکت سیمان فارس و خوزستان و با توجه به سوابق ارزشمند و تجارب جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت سیمان ساوه منصوب می شوید.

او همچنین افزود: امید است تا با در نظر گرفتن آیین نامه های شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در جهت پیشبرد اهداف انجام وظیفه کنید.

انتهای خبر/پ
×