افزایش تولید مسکن، راهکار ایجاد تعادل در بازار

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: به دنبال اقداماتی هستیم که به سرعت در سال 98 منجر به نتایج مثبت در بخش مسکن شود.

افزایش-تولید-مسکن-راهکار-ایجاد-تعادل-در-بازار

به گزارش پیام ساختمان به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به رئوس برنامه های معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: شرایط اقتصادی حال حاضر کشور یک شرایط خاص هست؛ یکسری محدودیت های بین المللی، نوسان در بازارها و ایجاد فضای تورم توأم با رشد اقتصادی منفی که در سال گذشته رخ داد مجموعاً شرایط مساعدی نیستند. در این شرایط یکی از اقداماتی که قطعاً باید دنبال شود و راه حل همه مشکلات ما است بحث «رونق تولید» خواهد بود. وی با بیان اینکه راهکار مقابله با تورم و بیکاری، تثبیت شغل، افزایش رفاه و درآمدهای مردم همه از مسیر رونق تولید امکان پذیر است، افزود: بنابراین اولویت ما در وزارت اقتصاد هم «رونق تولید» در سال 98 است. معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتاً در این شرایط یکی از بخش هایی که خیلی می تواند به تحقق اهداف ما کمک کند، صنعت مسکن و ساختمان است؛ بخش مسکن به دلیل پیوندهای زیادی که با سایر بخش های اقتصادی دارد، تحرک در این صنعت می تواند بسیاری از صنایع را به تحرک وادارد. بنابراین به دنبال طراحی راهکارها، پروژه ها و اقداماتی هستیم که خیلی سریع در سال 98 منجر به اتفاقات خوب در این حوزه شود. وی در پاسخ به سوالی درباره نقش تورم انتظاری در جامعه و تأثیر آن بر افزایش قیمت مسکن تا پایان سال و همچنین اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از این افزایش قیمت گفت: قطعاً افزایش قیمت مسکن اتفاق خوبی برای هیچیک از بخش های اقتصادی و سیاست گذاری های اقتصادی ما نیست و باید بتوانیم از طریق طراحی برنامه های مناسب از این روند جلوگیری کنیم. عضو سابق هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن ادامه داد: برنامه هایی که برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن می تواند اجرا شوند در حوزه های مختلف است؛ اعم از اینکه می توانیم تسهیل تولید مسکن را داشته باشیم تا به عرضه کمک کنیم. همچنین باید بخشی از موانع فضای کسب و کار در صنعت ساختمان را رفع کنیم. دهقان دهنوی با بیان اینکه در طرف تقاضا نیز باید با تولید متناسب با نیاز جامعه، از اقشاری که قدرت خرید آنها نسبت به افزایش قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است، حمایت کنیم، گفت: مجموعه این سیاست ها می تواند کمک کند تا شاهد رشد بیشتری در قیمت مسکن نباشیم.

انتهای خبر/پ
×