سایه دولت، رسالت اتاق بازرگانی را زیر سوال می برد

نامزد انتخابات دور نهم اتاق بازرگانی تهران گفت: تا زمانی که سایه دولت برسر اتاق بازرگانی باشد، رسالت اصلی این نهاد که همان روحیه مطالبه گریست، زیر سوال خواهد رفت.

سایه-دولت-رسالت-اتاق-بازرگانی-را-زیر-سوال-می-برد

مجید کریمی مدیر عامل شرکت پارس ارتباط افزا در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان در حاشیه میتینگ گروه پیشگامان تحول که عصر گذشته برگزار شد، با بیان اینکه از موارد مورد انتقاد نسبت به عملکرد دوره هشتم اتاق این بوده که این نهاد آنطور که باید پارلمان بخش خصوصی نبوده است، اظهار داشت: یکی از اهداف گروه پیشگامان تحول این است که بتواند این جو را تغییر بدهد و به معنای واقعی تحول ایجاد کند. ما بر این باوریم که اتاق باید پارلمان بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی واقعی هم در آن حضور داشته باشند.

وی افزود: گروه پیشگامان تحول معتقد است که اذهان ایجاد کننده مشکل در دوره قبلی، به هیچ وجه نمی توانند ارائه دهنده راه حل برای رفع مشکلات موجود باشند.

مدیر عامل شرکت پارس ارتباط افزا که که 17 سال سابقه حضور در حوزه آی سی تی و تجهیزات نظارتی را دارد، اظهار داشت: اگر در اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی، کماکان سایه دولت بر سر اعضای اتاق باشد، این شرایط منجر به سلب روحیه مطالبه گری می شود. مسئله ای که قطعا رسالت اصلی اتاق را زیر سوال می رود.

نامزد معرفی شده از گروه پیشگامان تحول در تشریح برنامه های این گروه برای دوره نهم اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: مهمترین موضوعی که بر آن تاکید داریم بحث هوشمندی است.ما معتقدیم برای نیل به اهداف و باتوجه به شرایط خاصی که در سالهای پیش رو با آن مواجه خواهیم بود بهترین ابزار هوشمندی در اقتصاد و هوشمندی درعملکرد اتاق است.

وی با اشاره به اینکه که شعار گروه پیشگامان تحول، اتاق هوشمند و اقتصاد هوشمند است، گفت: در راستای تحقق هوشمندی و شفافیت، گروه در بحث تعاملات با ذینفعان اتاق، برنامه های دقیقی تدوین کرده تا امکان برقراری ارتباطی شفاف تر، دو سویه و دائمی با اعضا مهیا شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزیها و اهداف گروه پیشگامان تحول، کلیه اعضا و ذینفعان که بالغ بر 18 هزارعضو هستند در جریان عملکرد لحظه به لحظه اتاق قرار می گیرند. به طور نمونه طرحی مطرح است که به موجب آن برای برگزاری یک سری کمیسیون های تخصصی به صورت برخط و آنلاین بستری فراهم شود تا افرادی که دربیرون از اتاق حضور دارند بتوانند در جریان جزییات مصوبات، تصمیمات و مسائل اتاق قرار بگیرند و کامنت، سوال و نکته نظر خود را نیز مطرح کنند.

کریمی با تاکید بر اینکه به دنبال آن هستیم تا به معنای واقعی سطح مشارکت ذینفعان را ارتقا دهیم، اظهار داشت: نباید تصمیمات در پشت درهای بسته گرفته شود که در نتیجه آن، ذینفعان به دلیل کم اطلاعی و حتی بی اطلاعی، امکان مشارکت در آن را نداشته باشند.

وی افزود: متاسفانه تابحال شرایط به گونه ای بوده که ذینفعان و اعضای اتاق امکان مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیریها را نداشتند.

وی ادامه داد: بهترین شاهد این ادعا هم میزان مشارکت اعضا است که در بهترین حالت در دوره های قبلی به 30 درصد هم نمی رسیده است. ولی ما امیدواریم با عملکرد دور جدید اعضا بتوانیم مشارکت حداکثری ذینفعان را درسالهای آتی داشته باشیم

کریمی در پاسخ به این پرسش گروه پیشگامان تحول، چه جایگاهی را برای رسانه در دوره نهم اتاق قائل است، گفت: اگر به رویکرد واقعی تصمیم سازان گروه پیشگامان تحول مراجعه کنیم، خواهید دید که این گروه به رسانه به عنوان ارکان دموکراسی نگاه می کند و معتقد است که هر گونه شفافیت، هوشمندی و دمیدن روح مطالبه گری در بین اعضا و ذینفعان اتاق بازرگانی تهران قطعا با ابزار قدرتمند رسانه امکانپذیر است.

وی ادامه داد: در بحث مطالبه گری اعضا ، این اصحاب رسانه هستند که می توانند به عنوان ناظر، عملکرد اتاق بازرگانی رصد کرده و آن را براساس اینکه تا چه اندازه به برنامه ها و وعده های داده شده نزدیک و یا دور است مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند.

انتهای خبر/پ
×