صنعتی سازی در ساخت و ساز ،مانند کاتالیزر عمل می کند

علی قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و موسس رشته مهندسی مدیریت پروژه در کشور است. وی دانش آموخته رشته مهندسی مدیریت ساخت در مقطع دکتری می باشد.

صنعتی-سازی-در-ساخت-و-ساز-مانند-کاتالیزر-عمل-می-کند

این چهره دانشگاهی کشور بر این باور است که صنعتی سازی یکی از مولفه هایی است که می تواند به عنوان یک کاتالیزور در حوزه ساختمان عمل کند و با توجه به اینکه ایران جزیی از جامعه جهانی است، بنابراین مانند دیگر نقاط جهان، لاجرم صنعتی سازی در آن به شکل گسترده و فراگیراتقاق می افتد.

وی در گفتگو با خبرنگار پیام ساختمان گفت: از آنجایی که بسیاری از مولفه های موجود در عمران و ساخت و ساز الهام گرفته از تکنولوژی هستند، بنابراین صنعتی سازی لاجرم در بخش ساختمان به صورت فراگیر روی می دهد.

مشاور عمرانی دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه صنعتی سازی مقوله ای است که می تواند فناوری را به صورت یک سیستم پویا درآورد، اظهار داشت: با توجه به اینکه صنعتی سازی، مقابل سنتی سازی است، عده ای از آن به عنوان یک پدیده لوکس یاد می کند که می تواند خلا ناشی از اشکال در فرایندهای اجرایی را پر کند.

وی ادامه داد: در علم پروژه زمان، هزینه و کیفیت مهم است و از آنجایی که صنعتی سازی قابلیت پایین آوردن زمان و هزینه ونیز بالا بردن کیفیت را دارد، بنابراین در حوزه علم پروژه بسیار با اهمیت است.

به گفته قربانی در صنعتی سازی بخاطر اینکه کار یا به صورت پیش ساخته و یا با استفاده از تکنولوژیهای نوین انجام می شود، بنابراین می تواند هزینه و زمان کاهش می یابد.

این چهره دانشگاهی در خصوص اینکه چه شرایطی برای فراگیر شدن صنعتی سازی لازم است، تصریح کرد: برای فرگیر شدن صنعتی سازی باید آن را بومی کرد.

به این معنا که باید آن را با شرایط اقلیمی ایران، فرهنگ پرسنل خط مقدم اجرای ایران سازگارکرد و در این زمینه آموزش های لازم را نیز به افراد ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حوزه صنعتی سازی، آموزش متناسب با آن در کشور صورت نمی گیرد، افزود:در حال حاضر آموزش ملی در مقوله صنعتی سازی از تکنولوژی عقب تر است.

وی با تاکید بر ضرورت انبوه سازی صنعتی سازی اظهار داشت: انبوه سازی در صنعتی سازی زمانی موفق می شود که زیر ساخت هایی چون فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن، پیاده کردن انبوه سازی به صورت پایلوت و احصا اشکالات آن انجام شود.

وی افزود: باید قبل از فراگیر شدن انبوه سازی، توسط سیاستگذاران امر به شکل پایلوت پیاده سازی شود و اشکالات آن پس از احصا، به شکل دستور العمل به جامعه تسری داده شود.

به گفته قربانی آموزش نیروی کار و نیروی مولد سومین عامل برای بستر سازی جهت صنعتی سازی در حوزه ساختمان است که باید با جدیت انجام شود.

وی آینده صنعتی سازی در کشور را بسیار روشن ارزیابی و تصریح کرد: ایران جزئی از دنیا است و از جامعه جهانی الهام میگیرد. بنابراین طبیعی است که در مسیر پیشرفت گام برمی دارد ولی سرعتش به عوامل زیادی در مسیر پیشرفت بستگی دارد.

قربانی ادامه داد: سرعت صنعتی سازی در ساختمان از فضاهای مختلف مانند حوزه های سیاست، اقتصاد، دانشگاه، تولید کنندگان سنتی، قدرتمندان بازار داخلی، رفتار حرفه ای بین دست اندرکاران پروژه و... تاثیرمی گیرد و تغییر می کند.

الهام نرجه پور

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 353فهرست مطالب شماره 353
×