بازدید امروز تا این لحظه 4278 بار

حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می‏ شود؟

حق کمیسیون مشاورین املاک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می شود. با توجه به بازار املاک، حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می شود.

حق-کمیسیون-مشاورین-املاک-چگونه-محاسبه-می-شود

مشاورین املاک موظفند، بر اساس تعرفه ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک شهرشان ابلاغ می‏شود، از طرفین معامله کارمزد بگیرند.

مشکل از آنجا نشات می گیرد که برخی از مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه کنندگان نمی دهند.

در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک را برای شما شرح می دهیم تا کاملا با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک آشنا شوید.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می گردد. در سال 96 حق کمیسیون فروش و خرید ملک در شهر تهران به شرح زیر محاسبه می گردد که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.

اگر ارزش ملک تا سقف 500 میلیون تومان باشد: بنگاه معادل 0.5 درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می کند. (نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار)

اگر ارزش ملک بیش از 500 میلیون تومان باشد: بنگاه برای 500 میلیون از طرفین معامله 0.5 درصد اخذ می کند و برای مازاد آن نیز 0.25 درصد به عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار می گیرد.

به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است. (مالیات بر ارزش افزوده سال 96 برابر با 9 درصد است)

• مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک

فرض کنید ملکی به مبلغ 300 میلیون تومان فروخته می‏شود. چون این مبلغ کمتر از 500 میلیون تومان است حق کمیسیون مشاور املاک شامل 0.5 درصد ارزش ملک و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر 0.5 درصد تومان 1,500,000 =0.005 * 300,000,000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات

تومان 135,000 = 0.09 * 1,500,000

جمع حق کمیسیون و مالیات

تومان 1,635,000 = 135,000 + 1,500,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 1,635,000

فرض کنید ملکی به مبلغ 600 میلیون تومان فروخته می‏شود. چون ارزش ملک بیشتر از 500 میلیون تومان است، مشاور املاک باید برای 500 میلیون 0.5 درصد و برای 100 میلیون مازاد 0.25 درصد از فروشنده و خریدار اخذ کند که به این مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‎شود.

500 میلیون ضربدر 0.5 درصد

تومان 2,500,000 = 0.005 * 500,000,000

100 میلیون باقی مانده ضربدر 0.25 درصد

تومان 250,000 = 0.0025 * 100,000,000

جمع دو عدد به دست آمده

تومان 2,750,000 = 250,000 + 2,500,000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات

تومان 247,500 = 0.09 * 2,750,000

جمع حق کمیسیون با مالیات

تومان 2,997,500 = 247,500 + 2,750,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 2,997,500

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز هستند برای قراردادهای اجاره ملک، 25 درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.

• مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی 2 میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به شکل زیر محاسبه می‏شود:

مبلغ اجاره ضربدر 25 درصد

تومان 500,000 = 0.25 * 2,000,000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات

تومان 45,000 = 0.09 * 500,000

جمع حق کمیسیون با مالیات

تومان 545,000 = 45,000 + 500,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 545,000

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در 30 ضرب می شود. سپس 25 درصد عدد به دست آمده و 9 درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می ‏شود.

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی 70 میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:

تبدیل رهن به اجاره

تومان 2,100,000 = 30,000 * 70

مبلغ اجاره ضربدر 25 درصد

تومان 525,000 = 0.25 * 2,100,000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات

تومان 47,250 = 0.09 * 525,000

جمع حق کمیسیون با مالیات

تومان 572,250 = 47,250 + 525,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه تومان 572,250

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. 25 درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد.

• مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک مثلا اگر در قرارداد مبلغ 20 میلیون تومان رهن و 1 میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه می شود:

تبدیل رهن به اجاره

تومان 600,000 = 30,000 * 20

جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها

تومان 1,600,000 = 600,000 + 1,000,000

عدد به دست آمده ضربدر 25 درصد

تومان 400,000 = 0.25 * 1,600,000

حق کمیسیون ضربدر 9 درصد مالیات

تومان 36,000 = 0.09 * 400,000

جمع حق کمیسیون با مالیات

تومان 436,000 = 36,000 + 400,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان 436,000

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 351فهرست مطالب شماره 351
×