رشد اجاره بهای مسکن در آذرماه

در حالی که خرید و فروش مسکن به کمترین تعداد خود رسیده و فصل جابجایی و اجاره بها نیز در زمستان رونق ندارد اما در آذر ماه امسال اجاره بها در شهر تهران نسبت به ماه قبل 19.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16،2 درصد رشد داشته است.

رشد-اجاره-بهای-مسکن-در-آذرماه

به گزارش پیام ساختمان، بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن در آذر ماه امسال را منتشر کرده است که طبق آمارهای ارائه شده در آن شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 19.2 و 16.2 درصد رشد داشته است.

علاوه بر این آمار تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 9 ماهه سال 1397 نشان می دهد، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی پایتخت به 97.9 هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 25.6 درصد کاهش را نشان می دهد.

در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران 75.4 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 63.9 درصد رشد را نشان می دهد.

همچنین در این گزارش توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی به این شرح است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 50 الی 60 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم 9.8 درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه قیمتی 60 تا 70 و 40 تا 50 میلیون ریال به ترتیب با سهم های 9.0 و 8.9 درصدی در رتبه های بعدی قرارگرفته اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که 56.7 درصد واحدهای مسکونی باقیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (95.5 میلیون ریال) معامله شده است.

این گزارش می افزاید: توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آذر ماه ،بیشترین سهم از این معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 50 تا 60 مترمربع معادل 14.8 درصد بوده است.

همچنین در رابطه با توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی در گزارش بانک مرکزی آمده است که در میان دامنه های قیمتی موردبررسی، واحدهای مسکونی باارزش 3000 تا 4500 میلیون ریال با اختصاص سهم 17.2 درصد بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

موضوع ثبات اجاره بهای مسکن در دنیا یک موضوعی است که مرتفع و حل شده است، اما در ایران در حال شروع شدن است.

محمدزاده مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز معتقد است که در قانون اساسی گفته شده است که دولت مکلف است، برای همه اقشار جامعه مسکن تأمین کند، اما مفهوم آن صاحبخانه شدن نیست، بلکه مفهوم آن این است که او با امنیت و آرامش در یک واحد مسکونی زندگی کند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 351فهرست مطالب شماره 351
×