دولت ساز و کارهای کنترل قیمت مسکن را تهیه نکرد

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه های دیگر نیز باید در مالیات بر عایدی سرمایه دیده شود گفت:ساز و کارهای شناسایی کنترل قیمت مسکن را هنوز دولت تهیه نکرده است.

دولت-ساز-و-کارهای-کنترل-قیمت-مسکن-را-تهیه-نکرد

صدیف بدری در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، اما نظر کمیسیون عمران این است که بازار سرمایه های دیگر اگر در این طرح دیده نشود، نه تنها مشکل حل نخواهد شد، بلکه مشکل افزایش می یابد.

وی ادامه داد: چون کمیسیون اقتصادی وعده داده است که بازار سرمایه های دیگر هم همزمان با این طرح دیده شود و چون کمیسیون اقتصادی به تصمیم نهایی نرسیده است، در نهایت بررسی این طرح به جلسات بعدی موکول شد.

*بازارهایی مثل خودرو و سکه در تور طرح مالیات بر عایدی سرمایه

بدری در پاسخ به این سوال که آیا این طرح می تواند برای بازارهایی مثل خودرو و سکه نیز اجرایی شود وجود دارد، گفت: بررسی بازار سرمایه های دیگر از سوی کمیسیون اقتصادی در همین مسیر است، چرا که اگر سایر بازارهای سرمایه در طرح مالیات بر عایدی دیده نشود، دریافت مالیات از مسکن نمی تواند به تنهایی موفق باشد.

وی افزود: نظر کمیسیون اقتصادی مجلس این است که آن بازارهای مهم را نیز مورد توجه قرار دهند، بنابراین شاید اگر این بازارها دیده نشود، مسکن را بتوان کنترل کرد اما این طرح به تنهایی به بخش مسکن و سرمایه گذاری در آن آسیب خواهد زد.پس اگر سایر بازارهای سرمایه نیز در کنار هم دیده شود، طبیعتاً از سوداگری جلوگیری خواهد کرد و به سمت و سوی نیاز واقعی و مصرف کننده واقعی خواهد رفت.

بدری در پاسخ به این سوال که سوداگری معمولاً در بازار مسکن نقش مهمی در رشد قیمت مسکن ایفا می کند آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه می تواند از سوداگری در بخش مسکن جلوگیری کند، گفت: قطعاً سوداگری در بخش مسکن موجب رشد قیمت مسکن می شود و این طرح می تواند از سوداگری و رشد بیش از حد قیمت مسکن جلوگیری کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: ساز و کارهای شناسایی کنترل قیمت مسکن را نیز باید دولت تهیه کند که تا کنون انجام نشده است، بنابر این تمام بازارها باید با هم دیده شوند و اگر غیر از این باشد مشکلی حل نخواهد شد.

*چه افرادی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مالیات معاف هستند؟

بدری در پاسخ به این سوال که ظاهراً در کمیسیون عمران مجلس مخالفان زیادی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد، گفت: اگر سایر بازارهای سرمایه نیز در کنار این طرح دیده شود مخالفان زیادی برای طرح وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چه افرادی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مالیات معاف هستند، گفت: تولیدکننده های مسکن و سازنده ها از مالیات معاف هستند و هر کدام از اعضای خانواده می تواند دارای مسکن باشد و از مالیات معاف است و دریافت مالیات به صورت پلکانی برای سال های اولیه کم است و برای 2 سال به بعد افزایش خواهد داشت.

به گفته وی، امیدواریم که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سریعاً طرح مالیات بر عایدی سرمایه و سایر بازارها را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

انتهای خبر/پ
چاپ شده در هفته نامه پیام ساختمان شماره 350فهرست مطالب شماره 350
×